Όροι χρήσης

 • Εισαγωγή

1.1. O ιστότοπος www.mknews.eu διαθέτει για τους επισκέπτες του ένα ευρύτατο πακέτο υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών, υλικών, πηγών κλπ, με κύριο αντικείμενο την ενημέρωση των χρηστών.

1.2. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του Ιστότοπου ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mknews.eu. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου (στο εξής καλούμενος για συντομία Eπισκέπτης ή Xρήστης) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος επισκέπτης ή χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπου.

 1. Γενικοί όροι

2.1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Επισκέπτη/Χρήστη του ιστότοπου (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του ιστότοπου, καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Ο Επισκέπτης/Χρήστης έχει την υποχρέωση να διαβάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους που βρίσκονται σε ισχύ.

2.2. Επίσης η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Επισκέπτη/Χρήστη του ιστότοπου να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του. Ο Επισκέπτης/Χρήστης του ιστότοπου αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο.

 1. Παρεχόμενες πληροφορίες

3.1. Η Εταιρία, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου που περιέχονται στον ιστότοπο να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς τη χρονική εγγύτητα, όσο και ως προς την πληρότητα, ορθότητα και αξιοπιστία. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρίας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον Επισκέπτη/Χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου.

3.2. Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα, όπως λ.χ. από συνεργαζόμενους δημοσιογράφους. Η Εταιρία δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους. Σε περίπτωση ανακρίβειας ή αναλήθειας των εν λόγω πληροφοριών που παρέχονται από τους συνεργαζόμενους δημοσιογράφους, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί εξ αυτών σε τρίτα πρόσωπα.

3.3. Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση της Εταιρίας εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί ρητά στους παρόντες όρους χρήσης.

3.4. Η χρήση του ιστότοπου www.mknews.eu και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Επομένως, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα.

3.5. Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο του ιστότοπου www.mknews.eu δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρίας.

3.6. Η Εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών και πληροφοριών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω δεσμών, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον ιστότοπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους.

3.7. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά, ορθογραφικά ή άλλα σφάλματα που οφείλονται σε προφανή αβλεψία των συντακτών.

3.8. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης άρθρων ή πληροφοριών από άλλες ιστοσελίδες (είτε ελληνικής προέλευσης είτε διεθνούς προέλευσης), η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την πληρότητα των αναδημοσιευόμενων πληροφοριών, εφόσον ρητώς αναγράφεται ο σύνδεσμος (πηγή) από όπου αντλήθηκαν.

 1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

4.1. Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου www.mknews.eu, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου.

4.2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

4.3. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ιστότοπου www.mknews.eu και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα και προϊόν πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης, με αποτέλεσμα να μην γεννάται ουδεμία ευθύνη της Εταιρίας σε περίπτωση προσβολής τους.

 1. Υποχρεώσεις χρήστη

5.1. Ο Επισκέπτης/Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστότοπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

5.2. Ο Επισκέπτης/Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση της διασταύρωσης των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο και αποδέχεται ότι η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ανακρίβειας, αναλήθειας, αναξιοπιστίας και μη εγκυρότητας αυτών.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

6.1. Για την απλή περιήγηση του Επισκέπτη/Χρήστη στον ιστότοπο δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό του στοιχείο.

6.2. Η Εταιρία ενδέχεται και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Επισκέπτη/Χρήστη προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση και υποστήριξή του, καθώς και για την ενημέρωσή του αναφορικά με την προώθηση νέων υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία δεσμεύεται ότι θα τηρήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων και ότι τα στοιχεία που τυχόν δηλωθούν ή συλλεγούν δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, δεν θα δημοσιευθούν με κανέναν τρόπο και δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

6.3. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα για την εξυπηρέτηση σκοπών στατιστικής ανάλυσης και προκειμένου να συλλεγούν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης του ιστοτόπου, να τηρεί σε συγκεντρωτική μορφή και να αναλύει τα δεδομένα που τυχόν συλλεγούν, ώστε να βελτιώνεται η λειτουργικότητα του ιστοτόπου και να διαμορφώνεται καλύτερα το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός του.

6.4. Η Εταιρία διατηρεί δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικών σημειωμάτων από εργαζομένους, με σκοπό την αναζήτηση εργασίας. Τα βιογραφικά σημειώματα είναι προσιτά μόνο σε εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενο της αυτής ειδικότητας και σε κανέναν άλλον. Η Εταιρία δεσμεύεται ότι διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχονται στα βιογραφικά σημειώματα που καταχωρούν οι εργαζόμενοι με πάσα επιμέλεια και υποχρεούται να τα διαγράψει μόλις υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον εργαζόμενο. Σε κάθε περίπτωση, τα βιογραφικά σημειώματα διαγράφονται μετά από έναν (1) χρόνο από την καταχώρησή τους.

 1. Υπηρεσία εύρεσης εργασίας

7.1. Η ιστοσελίδα διαθέτει ένα ανοιχτό φόρουμ όπου οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι μπορούν να αναζητήσουν εργασία και να εντοπίζουν πιθανούς Εργοδότες και οι Εργοδότες να εντοπίζουν Υποψήφιους Εργαζομένους. Προσφέροντας αυτήν την Υπηρεσία, η Εταιρία δεν ελέγχει ούτε εποπτεύει το ιστορικό, την συμπεριφορά, την καταλληλότητα, την φερεγγυότητα ή την αξιοπιστία των Χρηστών και ούτε αναθεωρεί ή ελέγχει το περιεχόμενο των Εγγράφων που τοποθετούν οι Χρήστες στην Ιστοσελίδα. Είναι ευθύνη του κάθε Χρήστη να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, όπως θα έκανε κατά κανόνα ο κάθε επιμελής άνθρωπος, όταν αποφασίζει να ενεργήσει σε σχέση με κάποιο Έγγραφο που έχει τοποθετήσει άλλος Χρήστης, να αποκαλύψει πληροφορίες σε κάποιο άλλο Χρήστη, να δώσει ή να παρευρεθεί σε κάποια συνέντευξη, να προσφέρει εργασία ή να αποδεχτεί πρόταση εργασίας.

7.2. Αν πληροφορηθεί η Εταιρία από Χρήστη ότι κάποιο Έγγραφο ή κάποια ενέργεια φέρεται να μην συνάδει με τους όρους της Σύμβασης, τότε η Εταιρία δύναται να ερευνήσει την καταγγελία και να αποφασίσει με καλή πίστη και στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αν θα πρέπει να λάβει μέτρα εναντίον του Χρήστη ή σχετικά με το Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί στην Ιστοσελίδα.

7.3. Τίποτα στην Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί έγκριση, δήλωση ή εγγύηση προς οποιονδήποτε Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, είτε σχετικά με την Ιστοσελίδα είτε με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, προσλήψεις, προϋπηρεσία, απασχόληση ή μεθόδους προσλήψεων, κτλ.

7.4. Η Εταιρία δεν είναι γραφείο ανεύρεσης εργασίας ούτε γραφείο για την πρόσλήψη εργαζομένων. Δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η χρήση της Ιστοσελίδας θα οδηγήσει στην πρόσληψη ενός Υποψήφιου Εργαζομένου ούτε πως θα συμπληρωθεί μια κενή θέση εργασίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις εργασίας οποιοδήποτε Χρήστη και ούτε για τον λόγο ή τρόπο που λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.

 1. Cookies

Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.mknews.eu, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, καθώς και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες, ενώ σε κάθε έξοδό του Επισκέπτη/Χρήστη από το site, αυτά διαγράφονται αυτόματα.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων

9.1. Όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την χρήση της ιστοσελίδας www.mknews.eu θα διέπονται και θα επιλύονται με βάση το Ελληνικό Δίκαιο.

9.2. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Επισκέπτη/Χρήστη και της Εταιρίας αναφορικά με την χρήση της ιστοσελίδας, τις παρεχόμενες μέσω αυτής πληροφορίες – ειδήσεις, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 1. Λοιποί όροι

10.1. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο ή θεωρηθεί άκυρη με δικαστική απόφαση, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.

10.2. Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες Όρους εκ μέρους της Εταιρίας δεν συνιστά σε καμία περίπτωση και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο.

 1. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει ο ιστότοπος
  Κάθε Επισκέπτης/Χρήστης που εισέρχεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεται και συναινεί με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με όλους τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.