Πώς η εκκλησία και οι πολιτικοί από κοινού κοροϊδεύουν τον θρησκευτικό όρκο;

0
281
Áãéáóìüò êáé ïñêùìïóßá ôçò íÝáò ÂïõëÞò, ôçò ÉÇ' ÊïéíïâïõëåõôéêÞò Ðåñéüäïõ ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò, ôçí ÔåôÜñôç 17 Éïõëßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)
0

Ο θρησκευτικός όρκος υπάρχει για να θυμίζει σε όλους ότι η κάθε Βουλή (και κυβέρνηση) τελεί υπό την έγκριση των εκπροσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Με τη χτεσινή ορκωμοσία ολοκληρώθηκαν οι πολιτικοθρησκευτικές διαδικασίες που συνοδεύουν κάθε καινούργια Βουλή και δεν είναι ιδιαιτέρως συνηθισμένες σε αυτό που ονομάζουμε δυτικός κόσμος. Καθόλου περίεργο αν σκεφτούμε ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση μόνο στα όνειρα του Κωνσταντίνου του Καραμανλή και στην πραγματικότητα είναι ένα υβρίδιο που μπορεί συχνά να μην ξέρει πού πατά, αλλά πάντα βρίσκεται υπό τη σκέπη της πανταχού παρούσας Εκκλησίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here