Σαν σήμερα: 25 Μαΐου 1905-Οι Τούρκοι σκότωσαν τον Καλογεράκη

0
105

Τὴν ἄνοιξη τοῦ 1905 ἄρχισαν νὰ καταφθάνουν στὴν Μακεδονία, καινούργια ἀνταρτικὰ σώματα ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη πατρίδα. Τὸ πρῶτο σῶμα ποὺ ἔφτασε στὴν περιοχὴ τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας ἦταν τὸ ἰσχυρὸ σῶμα τοῦ λοχαγοῦ Νικοστράτου Καλομενοπούλου (Νίδας) καὶ ἀκολούθησαν σχεδὸν ταυτόχρονα τὰ σώματα τοῦ Γεωργίου Κατεχάκη, ποὺ ἐρχόταν γιὰ δεύτερη φορὰ στὴ Μακεδονία, τοῦ Πέτρου Μάνου (Βέργα), τοῦ Δικωνύμου Γεωργίου (Μακρῆ), τοῦ Παύλου Γύπαρη καὶ τοῦ Ἰωάννη Καραβίτη.

Ἐν συνεχείᾳ εἶχαν συγκροτηθῆ καὶ δροῦσαν στὸ βιλαέτι Μοναστηρίου καὶ ἄλλα σώματα, μικροτέρας δυνάμεως, ὅπως τοῦ Δημητρίου Νταλίπη, τῶν ὁπλαρχηγῶν τοῦ σώματος Γεωργίου Τσόντου (Βάρδα), Μιχαὴλ Τσόντου καὶ Ἐμμανουὴλ Σκουντρῆ, τὰ σώματα τῶν Νικόλα Τσιολάκη, Λάκη Πύρζα, Λούκα Κόκκινου, Κωνσταντίνου Ντόγρη, Παύλου Νεράντζη, Ἠλία Φαρμάκη, τοῦ λοχία Ἐμμανουῆλ Σωτηριάδη, τοῦ Στέφου Γρηγορίου, τοῦ ἀνθυπολοχαγοῦ Λυμπεροπούλου καὶ τοῦ Ἰωάννη Καλογεράκη.

Λόγῳ πληροφοριῶν ὅ,τι στὴ Δυτικὴ Μακεδονία εἶχαν φθάσει ἀπὸ τὴν Βουλγαρία οἱ συμμορίες τῶν Μιχαήλωφ, Ποπὼφ καὶ Τσακαλάρωφ, δυνάμεως ἑξῆντα ἀνδρῶν ἡ κάθε μία, ὁ ἀρχηγὸς Βάρδας ἐνίσχυσε τὸ σῶμα Μακρῆ μὲ τὸ ἐξ ἐντοπίων ἀνταρτῶν σῶμα τοῦ καπετὰν Φιλώτα, δυνάμεως 13 ἀνδρῶν καὶ μὲ τὸ ἰσάριθμο σῶμα τοῦ Καλογεράκη.

Στὶς 25 Μαΐου τοῦ 1905 τὰ σώματα Μακρῆ καὶ Φιλώτα ἐνήργησαν ἐναντίον τῆς ἰσχυρῆς συμμορίας τοῦ Μήτρου Βλάχου, δυνάμεως 35 κομιτατζήδων, στὴν περιοχὴ Περικοπῆς, κατὰ δὲ τὴν μάχη ποὺ ἐπακολούθησε μεταξὺ τῶν ἀπωλειῶν τῶν κομιτατζήδων περιλαμβανόταν καὶ ἕνας Βούλγαρος ἀξιωματικός.

Τὸ ὀλιγάριθμο σῶμα τοῦ Καλογεράκη, ποὺ εἶχε παραμείνει γιὰ ἀσφάλεια στὴν Δροσοπηγή, κινήθηκε πρὸς τὴν περιοχὴ τοῦ χωριοῦ Ἀετὸς καὶ ἔστησε ἐνέδρα, προκειμένου νὰ προσβάλῃ βουλγαρικὴ συμμορία, ποὺ σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἐπρόκειτο νὰ περάσῃ ἀπὸ ἐκεῖ. Ἡ παρουσία τοῦ σώματος προδόθηκε στὶς τουρκικὲς ἀρχὲς καὶ ἀπόσπασμα τουρκικοῦ στρατοῦ, ποὺ κινήθηκε ἀπὸ τὸ Ἀμύνταιο, τὸ προσέβαλε ξαφνικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σκοτωθῇ ὁ Ἰωάννης Καλογεράκης καὶ δύο ἀντάρτες. Οἱ ὑπόλοιποι ἄνδρες διέφυγαν καὶ ἐντάχθηκαν στὸ σῶμα τοῦ Μακρῆ…
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» ΠΑΥΛΟΥ Λ. ΤΣΑΜΗ, Ε.Μ.Σ., σελ. 239, 261
sanshmerafilonoi.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here