ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: 9 Μαρτίου 1824, ξεκινά ο «εμφύλιος» του δανείου

0
188

Ἡ ἀπόφασις λήψεως δανείων ἐλήφθη στὴν διάρκεια τῆς Β΄ Ἐθνοσυνελεύσεως (10 Ἀπριλίου τοῦ 1823 ἔως 30 Ἀπριλίου τοῦ 1823), στὸ Ἄστρος.

Ἡ ἀντιπροσωπεία ποὺ θὰ διεπραγματεύετο τὸ δάνειον ἀποτελεῖτο ἀπὸ τούς: Ἀνδρέα Λουριώτη, Ἰωάννη Ζαΐμη καὶ Ἰωάννη Ὀρλάνδο, μὲ γραμματέα τὸν Ἀναστάσιον Πολυζωΐδη.
Ἡ ἔναρξις τῆς ἀναζητήσεως «χρηματοδοτῶν ξεκίνησε στὶς 2 Ἰουνίου τοῦ 1823.

9 Φεβρουαρίου 1824. Τὸ πρῶτο μας …δάνειον!!!
Ἡ ἀπόφασις, ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς, γιὰ νὰ μᾶς …χρηματοδοτήσουν, ἐλήφθη στὸ Λονδῖνον καὶ τὸ πρῶτο δάνειον τῆς «Ἀνεξαρτησίας», ποὺ στὴν συνέχεια ἐξηγοράσθη φυσικὰ (ὅπως πάντα!) ἀπὸ τοὺς Rothschild, ὑπεγράφη στὶς 9 Φεβρουαρίου (22 Φεβρουαρίου) τοῦ 1824 καὶ κατέφθασαν ἐδῶ, τὰ πρῶτα χρήματα, ἀμέσως μετά, γιὰ νὰ …διασφαλίζουν τὸ ποιὸς θὰ ἐπικρατήση ἐπὶ τοῦ νέου κρατιδίου.

(Ἡ συμφωνία γιὰ τὴν σύναψιν τοῦ δανείου ἔκλεισε στὶς 14 Ἰανουαρίου τοῦ 1824, στὸ Λονδῖνον καὶ ἀμέσως ἐνημερώθησαν οἱ μελλοντικοὶ διαχειριστές του, γιὰ νὰ προβοῦν στὶς ἐνέργειες ἐκεῖνες, ποὺ θὰ τοὺς καθιστοῦσαν τὴν μοναδικὴ τοῦ ἔθνους ἀρχή.)
Μὲ τὸ χρῆμα στὸ χέρι πλέον ἦταν βεβαία ἡ ἔκβασις τοῦ ἀγῶνος.

Μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Παναγιώτη Κρεββατᾶ, στὶς 16 Νοεμβρίου τοῦ 1822, ἀπὸ τὸν Παναγιώτη, τὸν Γεώργιο καὶ τὸν Νικόλαο Γιατρᾶκο, ποὺ ὅμως οὐδέποτε ἐτιμωρήθησαν γιὰ αὐτό, ἡ τρομοκρατία στὴν Πελοπόννησο ἔλαβε τόσο μεγάλες διαστάσεις, ποὺ στὴν πραγματικότητα τὸ μόνον ποὺ ἀπουσίαζε ἦταν τὸ ἄφθονον χρῆμα τῶν δανείων, γιὰ νὰ ὁριστικοποιήσῃ τὴν παγίωσιν τῆς ἐξουσίας τῶν τοκογλύφων.

Ἡ δολοφονία τοῦ Κρεββατᾶ εἶχε στὴν πραγματικότητα γιὰ στόχο της τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καὶ τοὺς στρατιωτικοὺς τῆς Λακωνίας, διότι ὁ Κρεββατᾶς εἶχε δηλώση ἀνοικτὰ τὴν ὑποστήριξίν του στὴν παράταξίν τους. Ὁ Κρεββατᾶς ὅμως εἶχε καὶ πολὺ χρῆμα, κάτι ποὺ θὰ καθυστεροῦσε ἤ θὰ ἀπηγόρευε τὴν σύναψιν δανείων, ἰδίως μὲ τοὺς τότε ὅρους.

Ἡ Α’ Ἐθνοσυνέλευσις ἀνέδειξε ὡς κυβέρνησιν πρόσωπα ποὺ σὲ κάποιον βαθμὸ ἦσαν ἀποδεκτὰ ἀπὸ τὸν λαό, ἄν καὶ στὴν πραγματικότητα, μετὰ ἀπὸ τὶς διάφορες μεθοδεύσεις, ἀνατροπές, παρασκηνιακὲς ἐξαπατήσεις, τελικῶς ἐπέτυχε κι ἔδωσε ἀπεριόριστες ἐξουσίες στὰ μεγάλα καθάρματα ποὺ γονάτισαν τοὺς Ἕλληνες, ὄχι ἐμπρὸς στοὺς Τούρκους, ἀλλὰ ἐμπρὸς στοὺς δανειστές.

Μαυροκορδᾶτος, Νέγρης, Κωλέττης καὶ Κουντουριώτης. Ἡ γνωστὴ τετρὰς τῶν καθαρμάτων μὲ τὶς γνωστές τους δωροδοκίες, τὶς ἀμέτρητες ἐθροπροδοσίες καὶ τὶς ἄγνωστες συνθῆκες ὑπαγωγῆς μας σὲ νέας μορφῆς δουλεία, ἦσαν αὐτοί, ποὺ μὲ τὶς καλοπληρωμένες μαριονέτες τους, ἔσπειραν ἐμφυλίους σπαραγμούς, δολοφονίες καὶ μίση, θέτοντας στὴν πραγματικότητα τὶς βάσεις τῆς κομματοκρατίας, τῆς ἐξαγορᾶς καὶ τῆς διαπλοκῆς. Καὶ κοντά τους ὁ ἀρχιμάγειρας τῶν κάθε εἴδους δολοπλοκιῶν καὶ κατὰ τῶν Τούρκων, μὰ καὶ κατὰ τῶν Ἑλλήνων, Γρηγόριος Δικαῖος ἤ Παπαφλέσσας.

Αὐτὰ τὰ πρόσωπα ἦσαν ποὺ διεχειρίσθησαν φυσικὰ καὶ τὸ ποιοὶ θὰ συμμετεῖχαν, ὡς ἀντιπρόσωποι, στὴν Β’ Ἐθνοσυνέλευσιν καὶ αὐτά, τὰ ἴδια πρόσωπα ἦσαν ποὺ ὅταν δὲν τοὺς ἄρεσε κάποιος τὸν …ἐξηφάνιζαν.

Τὰ γεγονότα τῆς 14ης Φεβρουαρίου τοῦ 1824, τῆς Τριπόλεως, μὲ τὴν «Ἀδελφότητα» τοῦ Παπαφλέσσα, ἀπέδειξαν, πέραν πάσης ἀμφιβολίας, πὼς ὁ κλοιὸς εἶχε σφίξη γερὰ γύρω ἀπὸ τοὺς πολεμιστές. Ἤ θὰ προσκυνοῦσαν ἤ θὰ ἐξηφανίζοντο.
Πρῶτα θύματα αὐτῶν τῶν ἐθνοπροδοσιῶν οἱ ἀρχιστράτηγοι καὶ οἱ πολεμιστὲς τῆς Ἐπαναστάσεως.

Ἕνα ἔτος περίπου μετὰ οἱ πραγματικοὶ ἀγωνιστὲς ἐφυλακίζοντο στὸ μοναστῆρι τοῦ Προφήτου Ἠλία στὴν Ὕδρα.

14 Φεβρουαρίου 1824. Πληρωμένες «Ἀδελφότητες» ἐν δράσει.
Ἀπὸ τὶς 6 Ἰανουαρίου τοῦ 1824, κατόπιν ἀμετρήτων δολοπλοκιῶν, τὸ Βουλευτικὸν Σὼμα ἀκυρώνει τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα καὶ διορίζει νέο, μὲ πρόεδρο τὸν Γεώργιο Κουντουριώτη, παρακάμπτοντας καὶ γελοιοποιώντας κάθε νόμιμον καὶ νομότυπον διαδικασία.
Τὸ νόμιμον (παλαιόν) Ἐκτελεστικὸν Σῶμα στὶς 17 Ἰανουαρίου τοῦ 1824, ἀπὸ τὴν Τρίπολιν, κηρύσσει ὡς παράνομον τὸ παράνομον Ἐκτελεστικόν.

Ὅμως τὸ παράνομον Ἐκτελεστικὸν εἶχε καὶ τὴν διαχείρισιν τῶν χρημάτων τοῦ δανείου, μὲ ἀποτέλεσμα μὲ ἀμέτρητες ἐξαγορὲς συνειδήσεων, ὑποσχέσεις κι ἀπειλὲς νὰ συγκροτηθῇ τὸ στρατιωτικὸ ἐκεῖνο σῶμα, πού, ὑπὸ τὸν Κωλέττη, θὰ ἀπειλοῦσε, σὲ σημεῖο ἐξαφανίσεως, τὸ νεοσύστατον κράτος.

Στὸ μεταξὺ ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ἀρνούμενος νὰ συνειδητοποιήσῃ πὼς τὸ χρῆμα ἀλλάζει τὰ δεδομένα καὶ πὼς οἱ συμπολεμιστές του, μὲ ἀρκετὸ χρῆμα, θὰ μετεστρέφοντο σὲ πολεμίους του, παρέμενε ἀδρανής.

Ὁ Ἀνδρέας Ζαΐμης, ποὺ ἐφέρετο ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τῆς νέας (πραξικοπηματικῆς καὶ παρανόμου) κυβερνήσεως, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὅλοι οἱ μετέχοντες αὐτῆς, ἤθελε ὅσο τίποτα ἄλλο τὴν ἐξαφάνισίν του. Ὁ Προκόπης (Κάρπος) Παπαδόπουλος, ἀπεσταλμένος τῶν Δηληγιαννέων στὸν Ζαΐμη, διεπίστωσε πὼς μόνον τὰ ὅπλα θὰ ὁριστικοποιοῦσαν τὴν ἀνατροπὴ τῶν πραγματικῶν ἡγετῶν. Τὰ ὅπλα ποὺ θὰ τὰ κινοῦσε πλέον, ὅπως καλὰ γνωρίζουμε, τὸ χρῆμα.

Στὶς 29 Φεβρουαρίου τοῦ 1824 τὸ νέον (παράνομον) Ἐκτελεστικὸν ἀποφασίζει γιὰ ἕδρα του τὸ Ναύπλιον, ποὺ ὅμως κρατοῦσε ὁ Πᾶνος Κολοκοτρώνης.
Στὶς 6 Μαρτίου ἀξίωσε τὴν παράδοσίν του.

Στὶς 7 Μαρτίου, τὸ νέον ἐκτελεστικόν, ἀπὸ τὸ πλοῖον (μπρίκι) «Κίμων» ἐκήρυξε τὸν Πᾶνο Κολοκοτρώνη ἀποστάτη καὶ ἀπέστειλε πρόσκλησιν στοὺς Ἕλληνες νὰ …ἀπελευθερώσουν τὸ Ναύπλιον!!!
Στὶς 9 Μαρτίου τοῦ 1824 ξεκίνησε ἡ πολιορκία του!!!

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπό:

«Ἀπομνημονεύματα περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως», Φωτίου Χρυσανθακοπούλου
«Ἀπομνημονεύματα», Σπηλιάδου Νικολάου
«Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις» τοῦ Διονυσίου Κοκκίνου.
«Ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 21», Φωτιάδης Δημήτριος

Στὴν εἰκόνα, ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Φωτιάδου, ὁ …ἐνορχηστρωτὴς Λάζαρος Κουντουριώτης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here