ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: 28 Φλεβάρη του 1826, η πτώση του Ντολμά-Το Μεσολόγγι πλέον παλεύει μόνο του

0
87

Στὶς 11 Φεβρουρίου τοῦ 1825 ὁ Ἰμπραὴμ πασσᾶς τῆς Αἰγύπτου, μὲ τοὺς Γάλλους ἀξιωματικούς του, ἀπεβιβάσθη στὴν Μεθώνη τῆς Πελοποννήσου, ἀπειλώντας ὅσα εἶχε ἔως τότε ἐπιτύχη ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάστασις.

Τὴν ἴδιαν ὥρα τὰ χρήματα τοῦ πρώτου δανείου τῆς «Ἀνεξαρτησίας», ὑπὸ τὴν αἰσχρὰ διαχείρισιν τῶν σφετεριστῶν τῆς ἐκλεγμένης κυβερνήσεως, Λαζάρου Κουντουριώτου, Ἰωάννου Κωλέττου καὶ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου διῳχετεύοντο πρὸς τὴν συντήρησιν τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ὑπάρχῃ ἀμφισβήτησις γιὰ τὸ ποιὸς πραγματικὰ ὑπεκίνησε τὴν ἐπανάστασιν καὶ ποιὸς θὰ θεωρεῖτο ὁ πραγματικὸς ἐξουσιαστὴς τῶν Ἑλλήνων.

Πρὸς ἐπίῤῥωσιν τῶν ἐπιτυχίων τους, οἱ σφετεριστὲς τῆς ἐξουσίας, ἔσπευσαν νὰ ἐξαφανίσουν κάθε πιθανὸ κίνδυνο, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς ἀπειλήσῃ.
Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἀπὸ τὶς 6 Φεβρουαρίου τοῦ 1825 ἦτο φυλακισμένος στὸ Μοναστήρι τοῦ Προφήτου Ἠλία στὴν Ὕδρα…

Ὁ Γεώργιος Καραϊσκάκης ἀπειλεῖτο καὶ ἑτοιμάζετο νὰ …ὑποταχθῇ…
Ὁ Ὀδυσσεὺς Ἀνδροῦτσος τελείωνε σὲ λίγους μῆνες. (5 Ἰουνίου τοῦ 1825.)

Τὸ Μεσολόγγιον σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν χρονικὴ στιγμὴ εὑρέθη νὰ πολιορκεῖται ἀπὸ τὰ σουλτανικὰ στρατεύματα, ὑπὸ τὸνΚιουταχῆ Μεχμὲτ Ῥεσὶτ πασσᾶ, (δευτέρα πολιορκία Μεσολογγίου) ἀπὸ τὶς 15 Ἀπριλίου τοῦ 1825.

Στὶς 26 Δεκεμβρίου τοῦ 1825 ὁ Ἰμπραὴμ μετεβίβασε τὰ στρατεύματά του στὴν Δυτικὴ Στερεὰ Ἑλλάδα, γιὰ νὰ ἐνισχύσῃ τοὺς πολιορκητές.

Ἤδη ὁ τελευταῖος του ἀνεφοδιασμὸς σὲ τρόφιμα καὶ πολεμοφόδια εἶχε ὁλοκληρωθῆ στὰ τέλη τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 1826, ἀπὸ τὸν ἡνωμένο Ἑλληνικὸ στόλο.
Ἀπὸ τότε καὶ μετὰ ἡ κατάστασις τῶν πολιορκημένων ἦτο ἀπελπιστική, ἐφ΄ ὅσον ὁ αἰγυπτιακὸς στόλος ἀπέκλεισε πλήρως τὴν λιμνοθάλασσα, ἀποκόβοντας τὴν ἡρωϊκὴ πολιτεία ἀπὸ κάθε πιθανότητα ἐξωτερικῆς βοηθείας.

Στὶς 25 Φεβρουαρίου, μὲ 3.000 ἄνδρες, ὁ Χουσεΐν μπέης τῆς Γαστούνης, ἐπετέθη στὸ Βασιλάδι.

Οἱ ἡρωϊκοί του ὑπερασπιστὲς Σπῦρος Πεταλούδης καὶ Ἀναστάσιος Παπαλουκᾶς, μαζὺ μὲ τοὺς 80 περίπου συμπολεμιστές τους, ἔπεσαν ἅπαντες (πλὴν τριῶν), ὑπερασπιζόμενοι τὴν νῆσο, στὶς 26 Φεβρουαρίου.

25 Φεβρουαρίου 1826. Προσβάλλεται τὸ Βασιλάδι.

Ἐπόμενος στόχος τοῦ Ἰμπραῆμ ἦταν ὁ Ντολμᾶς, ποὺ ἦταν τὸ προπύργιον τοῦ Αἰτωλικοῦ.
Ἡ ἀκτὴ τῆς Φοινικιᾶς, ὅπου ἐστήθησαν ὀκτὼ κανονιοστάσια, ἀπεῖχε σχεδὸν εἴκοσι βήματα.
Ὁ Γρηγόριος Λιακατᾶς ἦταν ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ σώματος τῶν περίπου 300 ἀνδρῶν ποὺ ὑπερασπίζετο τὸν Ντολμᾶ, ὅταν ἐδέχθη ἡ νῆσος ἐπίθεσιν.

Στὶς 28 Φεβρουαρίου, περὶ τὴν 11ην πρωϊνή, τὰ πλοιάρια τοῦ Ἰμπραῆμ ἐκύκλωσαν τὸν Ντολμᾶ, ἐνᾦ ἀπὸ τὴν Φοινικιὰ ἐδέχοντο οἱ ὑπερασπιστές του σφοδρὸ κανονιοβολισμό.
Βλέποντας οἱ Μεσολογγίτες καὶ τὸν Ντολμᾶ νὰ ἀπειλεῖται, ἐπετέθησαν μὲ τὴν «Βοήθεια», γιὰ ἀντιπερισπασμό, ἄν καὶ πολὺ λιγότεροι, καὶ λόγῳ τῆς ὁρμητικότητός τους κατάφεραν νὰ ἐκδιώξουν τοὺς ἐχθρούς. Ὁ Μίχος ἀνεβάζει τοὺς νεκροὺς στοὺς 500, ἄν καὶ μᾶλλον εἶναι ὑπερβολικός.

Πανικόβλητοι οἱ Αἰγύπτιοι ἔτρεχαν νὰ γλυτώσουν μὰ κύριος στόχος τῶν Ἑλλήνων ἦσαν οἱ Γάλλοι, τοὺς ὁποίους ὅταν συνελάμβανον τοὺς ἔλεγαν: «Παρντόν, παρντόν…».
Ἀκόμη καὶ ὁ Πεβλιὰν Ἀγιάννης (διοικητῆς τῆς Πλέβνας) ἐδέχθη τὴν ὁρμητικὴ ἐπίθεσιν τοῦ Κίτσου Τζαβέλλα καὶ τοῦ Στέφου Χειμαῤῥιώτου, ποὺ τὸν ἐφόνευσαν.
Ἡ ἐπιτυχία τῆς «Βοηθείας» ἦταν τεράστια, γιὰ τὸ ἀπεκλεισμένο Μεσολόγγι, ἀλλὰ δὲν ἐστάθη ἱκανὴ νὰ ἀποτρέψῃ τὰ στίφη τῶν ἐχθρῶν ἀπὸ τὸν Ντολμᾶ.
Οἱ ὑπερασπιστές του ἔπεσαν ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον, ἀδύναμοι νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς χιλιάδες ἐχθρούς.
Ἐλάχιστοι κατάφεραν μόνον νὰ διαφύγουν στὸ Αἰτωλικόν.

Τὸ Μεσολόγγι πλέον ἔστεκε μόνο του, πορευόμενον πρὸς τὴν Ἀθανασία!

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπό:

«Ἐνθυμήματα Στρατιωτικά», Νικόλαος Κασομούλης
«Ἡ Ἐπανάστασις τοῦ ’21», Φωτιάδης Δημήτριος
«Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις», Κόκκινος Διονύσιος
sanshmerafilonoi.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here