Αυτά ήταν τα έθιμα που είχαν στην επαρχία της Φιλιππουπόλεως τα παλιότερα χρόνια.

0
47
0

  Ο γάμος άρχεται μίαν εβδομάδα προ της τελετής των στεφανωμάτων, και την μεν προτεραίαν Κυριακήν στέλλονται παρά του νυμφίου προς την νύμφην τα λεγόμενα χαμαμλήκια {λούτρα}.
Την δε Πέμπτην στέλλονται αμοιβαίως δώρα{τα σινιά} συνοδευόμενα μετά μουσικών οργάνων.
Την δε Παρασκευήν γίνονται τα καλούμενα κοσκινίσματα εν τε τη του νυμφίου και της νύμφης οικία, δηλ. αφού εισέλθωσιν εις την οικίαν αυτών οι πλησιέστεροι συγγενείς και μάλιστα αι γυναίκες, στρωννύουσι σινδόνα εν τω μέσω της αιθούσης και επ΄ αυτής θέτουσι σκάφην, δύο δε συγγενείς, νεόνυφμοι μάλιστα κυρίαι, κοσκινίζουσιν άλευρον, το οποίον έπειτα αναμιγνύει με βούτυρον και μέλι παιδίον άρρεν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here