Τρία νέα σκάφη θα ενταχθούν στο Λιμενικό Σώμα, στην Ελληνική Ακτοφυλακή!

0
94

Τη συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 90% ενός επιπλέον παράκτιου περιπολικού πλοίου άνω των 30 μ. προϋπολογισθείσας αξίας 15 εκατ. ευρώ και δύο ακόμα ταχύπλοων περιπολικών σκαφών 16-19,5 μ. συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 5,2 εκατ. ευρώ (2,6 εκατ. ευρώ έκαστο), αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από τη θετική αξιολόγηση  των προτάσεων που υπέβαλε η Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ειδική Δράση “Εξοπλισμός Οργανισμού FRONTEX”…

Η ανωτέρω αξιολόγηση επικυρώθηκε την 12/12/2018 με την υπ’αριθ. C(2018) 8375 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρ. Επιτροπής με την οποία τροποποιείται το Εθνικό Πρόγραμμα της Ελλάδος για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και αυξάνεται η συνεισφορά της Ένωσης στον Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις κατά 18,18 εκατ. ευρώ. Αξίζει δε να σημειωθεί η μεγάλη επιτυχία της Χώρας μας καθώς, από τα συνολικά 129,72 εκατ. ευρώ που διέθεσε η Ευρ. Επιτροπή για όλα τα Κράτη Μέλη, το 14 % κατανεμήθηκε σε δράσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Με γνώμονα την ταχύτερη απόκτηση των ανωτέρω μέσων και την ανάγκη ομοιομορφίας του στόλου ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη δυνατή ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, είχε προβλεφθεί εκ των προτέρων η ένταξη αυτών σε υφιστάμενες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Ως εκ τούτου, το ΥΝΑΝΠ (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) θα ασκήσει το εναπομείναν δικαίωμα προαίρεσης που προβλέπεται στην από 20/09/2017 υπ’αριθ. 09/2017 διακήρυξη για την προμήθεια 2+2 παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των 30 μ., τα αποτελέσματα της οποίας ήδη κατακυρώθηκαν για 3+1 περιπολικά πλοία και αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αντίστοιχα, θα ασκηθούν δύο από τα πέντε δικαιώματα προαίρεσης που έχουν προβλεφθεί στην επικείμενη διακήρυξη για την προμήθεια 13+5 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών 16-19,5 μ., που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το ΤΕΑ, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είχαν τεθεί σε επαναληπτική δημόσια διαβούλευση έως την 01/11/2018.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης “Εξοπλισμός Οργανισμού FRONTEX” του ΤΕΑ, το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ πρόκειται να αποκτήσει συνολικά, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τέσσερα παράκτια περιπολικά πλοία άνω των 30 μ., πέντε ταχύπλοα περιπολικά σκάφη 16-19,5 μ. και ένα βαν επιτήρησης εξοπλισμένο με θερμική κάμερα και ραντάρ, συνολικού προϋπολογισμού 73,60 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 66,24 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τον λόγο αυτό, τα εν λόγω επιχειρησιακά μέσα θα διατίθενται υποχρεωτικά για τουλάχιστον τέσσερις (04) μήνες ετησίως σε μικτές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εκτός Ελλάδος, που συντονίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here