Ρήσεις του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ!

0
71

“Διδάσκαλος δέ πλείστων Ησίοδος. Τούτον επίστανται πλείστα ειδέναι, όστις ημέρην και έυφρόνην ούκ εγίνωσκεν. Έστι γάρ έν”

Για τούς περισσοτέρους ανθρώπους ο Ησίοδος είναι Διδάσκαλος. Έχουν δέ πεισθεί οτι αυτός γνωρίζει πολλά πράγματα, ενώ εκείνος δέν εγνώριζε τήν ημέραν και τήν νύκταν. Διότι (τόσον η ημέρα όσον και η νύκτα) είναι ένα.

Εγείρεται ένα ζήτημα πώς εννοεί ο Ηράκλειτος τήν ενότητα τής ημέρας και τής νύκτας. Στό λεξικόν του Ηλίου υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις.
1ον. Η δυνατότης να νοή τήν άμεσον αλληλοδιαδοχή ημέρα και νυκτός έτσι ώστε να αποτελούν μία ενότητα.
2ον. Η σημασιολογική ταύτισης ημέρας και νυκτός. Επειδή Ευφρόνη = νύκτα, σημαίνει και καλή φρόνησιν, δηλαδή μία ηρεμη διάθεσιν. Από τήν άλλη η ημέρα έχουσα σχέσιν μέ τήν λέξιν ήμερος, πιθανολογείται η ταύτισης τής σημασίας τών δύο λέξεων.
Προσωπικά πιστεύω σε μία τρίτη εκδοχή. Η λέξις ΕΥΦΡΟΝΗ = η καλή ώρα (κατ΄ευφημισμόν αντί του ΝΥΞ) σηματοδοτεί τήν εμφάνιση τής σελήνης. Στήν σελήνη έχουμε δύο βασικές ενέργειες σύμφωνα μέ τόν Πλούταρχο τήν Ειλειθυία και τήν Άρτεμιν. Η Αρτεμις όμως αλληγορεί τήν σελήνη ενώ ΤΕΤΡΑΚΤΥΑΚΑ βρίσκεται στήν περιοχή τής ΔΙΑΝΟΗΣΕΩΝ δηλαδή στήν περιοχή τών ΦΡΕΝΩΝ (Εξ ού και ΕΥ-ΦΡΟΝΗ). Όμως η Άρτεμις χαρακτηρίζεται και μέ ένα άλλο επίθετο πέραν τών γνωστών. Χαρακτηρίζεται ως ΗΜΕΡΑ. Θεωρώ λοιπόν οτι ένας φιλόσοφος του εύρους του Ηρακλείτου θα γνώριζε πολλά περισσότερα από μία σημασιολογική προσέγγισιν σε ένα τόσο σοβαρό θέμα.
Εμμανουήλ Παπαδόπουλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here