Η καθαρίστρια με το πλαστό πτυχίο στη φυλακή, η γαλάζια αντιδήμαρχος και φίλη του Μητσοτάκη στην παραγραφή

  0
  107
  Ïìéëßá êáé ðáñïõóßáóç ôïõ íÝïõ óÞìáôïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, áðü ôïí ÊõñéÜêï ÌçôóïôÜêç óôçí ðáíçãõñéêÞ åêäÞëùóç ãéá ôçí 44ç åðÝôåéï áðü ôçí ßäñõóç ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò. ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2018 (EUROKINISSI/ ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
  0

  Είσαι καθαρίστρια με πλαστό πτυχίο; Καταδικάζεσαι σε 15 χρόνια φυλακή και οδηγείσαι στη φυλακή. Είσαι «γαλάζια» αντιδήμαρχος και φίλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, τότε απλά μετά από έξι αναβολές δεν δικάζεσαι για νομικούς λόγους, το αδίκημα παραγράφεται και «ανοίγεις σαμπάνιες».

  Διαβάστε περισσότερα

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here