Δαμάσκιος: Ο τελευταίος διευθυντής της Φιλοσοφικής σχολής Αθηνών

0
62
3

Δαμάσκιος ο επικαλούμενος Διάδοχος. Νεοπλατωνικός φιλόσοφος του τέλους του Ε΄και των αρχών του ΣΤ΄μ.0. αιώνος. Εγεννήθη πιθανώς είς την Δαμασκόν της Συρίας το 456 όθεν και Σύρος και Δαμασκινός.Ο Θέων τον δίδαξε τήν ρητορικήν ενώ ο Αμμώνιος αστρονομία και Πλατωνική φιλοσοφία. Ο Δαμάσκιος ήταν ο τελευταίος Διευθυντής της Νεοπλατωνικής Φιλοσοφικής σχολής των Αθηνών όταν αυτή διελύθη από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Ο Δαμάσκιος παρά τον σεβασμόν του προς τους εν Αλεξανδρεία διδασκάλους του και προς αυτόν τον ίδιον τον Αμμώνιον διέκειτο δυσμενώς εξ αιτίας των συμβιβασμών των προς τον Χριστιανισμόν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here