Σεισμὸς ἐν τῇ Ἰαπωνίᾳ, πολλῶν δὲ οἰκημάτων καταπεσόντων τρεῖς μὲν ἄνθρωποι ἀπέθανον, πολλοὶ δὲ ἄλλοι ἐτρώθησαν.

0
87
0

Ἀπροσδόκητος σεισμὸς μέρος τῆς Ἰαπωνίας ἐτίναξε χθὲς ἅμ’ ἕῳ, πολλῶν δὲ οἰκημάτων καταπεσόντων τρεῖς μὲν ἄνθρωποι ἀπέθανον, πολλοὶ δὲ ἄλλοι ἐτρώθησαν. ὁ σεισμός, ἐν τῇ πόλει Ὀσάκα τῇ ὀγδόῃ ὥρᾳ γενόμενος, τὸ ἐπίκεντρον ἐν τῇ πόλει αὐτῇ ἔσχεν, καὶ εἰ ἐξῆν αὐτὸν καὶ ἔξω τῆς πόλεως αἰσθέσθαι, τὸ δὲ τηλεοπτικὸν δίκτυον ΝΗΚ εἶπεν ὅτι δύο γέροντες ὀγδοήκοντα ἔτη γεγονότες καὶ παῖς τις ἐννέα ἔτη γεγονυῖα ἀποθάνοιεν τοίχων τινῶν καταπεσόντων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here