9 Ἰουλίου 1821. Ἡ πυρπόλησις τῶν μεταγωγικῶν τοῦ Καρᾶ Ἀλῆ πασσᾶ.

0
78
0

Ἡ δυνατὴ ἀντίστασις τῶν Σαμίων, ἐμπρὸς στὶς ὀρέξεις τοῦ ναυάρχου Καρᾶ Ἀλῆ πασσᾶ, γιὰ κατάληψι καὶ ἀφανισμὸ τῆς Σάμου καὶ τῶν κατοίκων της, ἀπώθησε τὶς δυνάμεις τοῦ ναυάρχου, ποὺ ξεκίνησαν νὰ ἀποβιβάζονται στὶς 4 Ἰουλίου (17 Ἰουλίου) τοῦ 1821 καὶ ὁλοκλήρωσαν τὶς ἐπιχειρήσεις τους στὶς 5 Ἰουλίου (18 Ἰουλίου) τοῦ 1821.
Οἱ ἡρωϊκοὶ ὑπερασπιστὲς τῆς Σάμου, ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ Λυκούργου Λογοθέτου, ὁδήγησε τὸν Καρᾶ Ἀλῆ στὸ νὰ ἀποφασίσῃ νὰ παραλάβῃ ἐπὶ τέλους τὸ ἐν ἀναμονῇ στράτευμα, ποὺ εἶχε συγκεντρωθῇ στὴν Νέα Ἔφεσο, γιὰ νὰ συνδράμῃ τὰ σχέδιά του, ποὺ ἀφοροῦσαν στὴν καταπάτησι τῆς Σάμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here