Sat. Jun 15th, 2024
Φινλανδία

Οι φινλανδικές αρχές θέλουν να μεταρρυθμίσουν την τοπική βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. Η μεταρρύθμιση αυτή περιλαμβάνει την υιοθέτηση νέων κανονισμών για τα τυχερά παιχνίδια. Lη φινλανδική βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών κυριαρχείται επί του παρόντος από το μονοπώλιο του δημόσιου φορέα Veikkaus. Η διαμόρφωση αυτή έχει δώσει ελεύθερο πεδίο στην επέκταση των παράνομων προσφορών τυχερών παιχνιδιών στην αγορά. Με τη μεταρρύθμιση αυτή, οι αρχές θα εισαγάγουν μια εντελώς διαφορετική δομή της αγοράς, λιγότερο μονοπωλιακή, περισσότερο φιλελεύθερη και περισσότερο ρυθμιζόμενη. Η μεταρρύθμιση, εφόσον εγκριθεί από το κοινοβούλιο, θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει από το 2026.

Νέοι κανονισμοί στον ορίζοντα για τη φινλανδική βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών

Η φινλανδική βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών βρίσκεται στη διαδικασία υιοθέτησης νέων κανονισμών για τα τυχερά παιχνίδια. Ο ισχύων έχει παρουσιάσει πολλούς περιορισμούς. Ως εκ τούτου, οι αρχές ανέλαβαν να αναθεωρήσουν τα κείμενα προκειμένου να τα καταστήσουν πιο αποτελεσματικά και καλύτερα προσαρμοσμένα στις προκλήσεις και τις αλλαγές στην αγορά. Η φινλανδική αγορά τυχερών παιχνιδιών είναι πολύ ενεργή και εξελίσσεται συνεχώς. Οι κανονισμοί μπορούν γρήγορα να ξεπεραστούν, γι’ αυτό και είναι τόσο σημαντική η επικαιροποίησή τους.

Η μεταρρύθμιση της ρύθμισης του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών στη Φινλανδία έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο. Οι αρχές θέλουν να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες των τυχερών παιχνιδιών. Εκτός από αυτόν τον προστατευτικό στόχο, η μεταρρύθμιση θα αποτελέσει επίσης έναν εξαιρετικό τρόπο βελτιστοποίησης του ρυθμού με τον οποίο διοχετεύεται το σύστημα τυχερών παιχνιδιών. Με αυτό εννοούμε την απαλλαγή του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών από τυχόν εμπόδια που θα μπορούσαν να είναι επιζήμια για την οικονομική του ανάπτυξη.

Οι φινλανδικές αρχές θα υποβάλουν νομοσχέδιο με στόχο την απελευθέρωση του τομέα των τυχερών παιχνιδιών τομέα των τυχερών παιχνιδιών στη Φινλανδία. Εάν εγκριθεί από το φινλανδικό νομοθετικό σώμα, οι νέοι κανονισμοί θα υποδιαιρέσουν τον φορέα Veikkaus. Ο δημόσιος φορέας Veikkaus θα μπορούσε επομένως πολύ σύντομα να διασπαστεί σε διάφορους πολύ διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας. Οι φινλανδικές αρχές σχεδιάζουν να αναθέσουν το μονοπώλιο των παιχνιδιών λοταρίας σε ένα από τα τμήματα του δημόσιου φορέα.

Μια άλλη από τις θυγατρικές της Veikkaus έχει συμφωνήσει να εισέλθει στην αγορά του iGaming και των διαδικτυακών αθλητικών στοιχημάτων. Σε αντίθεση με την πρώτη, η τελευταία δεν θα έχει μονοπώλιο. Ως εκ τούτου, θα βρίσκεται σε άμεσο ανταγωνισμό με τους ιδιωτικούς φορείς και παίκτες του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος και του iGaming στη φινλανδική αγορά.

Το φινλανδικό Υπουργείο Οικονομικών, ο εμπνευστής της μεταρρύθμισης του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών

Στη Φινλανδία, το Υπουργείο Οικονομικών είναι ο αρμόδιος φορέας για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Συνεπώς, ο Φινλανδός Υπουργός Οικονομικών είναι η αρμόδια αρχή για την οργάνωση, τη ρύθμιση και τον έλεγχο της τοπικής βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών. Ο εποπτικός ρόλος του υπουργού του δίνει μια επισκόπηση του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών. Με λίγα λόγια, μπορεί να δει τι λειτουργεί και τι όχι στη φινλανδική βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. Από αυτή τη θέση ο Φινλανδός υπουργός Οικονομικών ξεκίνησε τη μεταρρύθμιση της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών, μέσω νέων κανονισμών για τα τυχερά παιχνίδια.

Ο Φινλανδός υπουργός Οικονομικών επιδιώκει τον στόχο του να ρυθμίσει τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. Μέσω της μεταρρυθμιστικής του πρωτοβουλίας και της θέσπισης νέων κανονισμών, ο Υπουργός επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τους κανόνες του παιχνιδιού σε αυτόν τον συνεχώς εξελισσόμενο τομέα. Ο Υπουργός επιθυμεί ο φινλανδικός κλάδος τυχερών παιχνιδιών να είναι πιο φιλελεύθερος και πιο ρυθμισμένος.

Η απελευθέρωση του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών αναφέρεται στην κατάργηση του μονοπωλίου του δημόσιου φορέα εκμετάλλευσης. Αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων ευκαιριών στον κλάδο μέσω της εισόδου νέων παικτών, κυρίως ιδιωτικών προμηθευτών και φορέων εκμετάλλευσης. Το μέτρο αυτό θα συμβάλει επίσης στην τόνωση της φινλανδικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών, καθιστώντας την ακόμη πιο ελκυστική και ανταγωνιστική στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το πλαίσιο που στοχεύει το Υπουργείο Οικονομικών θα ενισχύσει ιδιαίτερα την καταπολέμηση των παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Πρόκειται για μια προσπάθεια των αρχών να περιορίσουν τη φινλανδική αγορά τυχερών παιχνιδιών στις νόμιμες προσφορές. Με άλλα λόγια, οι αρχές κηρύσσουν την καταπολέμηση της μαύρης αγοράς. Πρόκειται για μια αγορά που έχει παραμεληθεί επί μακρόν και έχει αναπτυχθεί στο περιθώριο της νόμιμης βιομηχανίας, κυρίως λόγω του μονοπωλίου που ασκούσε επί σειρά ετών ο δημόσιος φορέας εκμετάλλευσης των τυχερών παιχνιδιών.

Ο Φινλανδός υπουργός Οικονομικών έχει δώσει κάποιες ενδείξεις για την επικείμενη μεταρρύθμιση του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών. Υποστηρίζει ότι θα φέρει ευκαιρίες τόσο για τους παίκτες όσο και για τους φορείς εκμετάλλευσης. Θα πρέπει να μεταμορφώσει τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών από το 2026 και μετά. Τέλος, ο υπουργός αποκάλυψε ότι ο μετασχηματισμός θα καλύψει διάφορες πτυχές του οικοσυστήματος τυχερών παιχνιδιών. Ανέφερε στοιχεία όπως οι προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας τυχερών παιχνιδιών, τα τέλη αδειοδότησης και άλλα συμπληρώματα. Η μεταρρύθμιση θα αναθεωρήσει επίσης τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και την εμπορία των δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών, καθώς και εκείνα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση και την πρόληψη της βλάβης που σχετίζεται με τα τυχερά παιχνίδια.

Η ανάγκη ομαδικής εργασίας για την επιτυχή μεταρρύθμιση του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών

Η επιτυχής μεταρρύθμιση του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών στη Φινλανδία απαιτεί ομαδική εργασία. Η μεταρρύθμιση είναι ένα πολυδιάστατο έργο και πολλά ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να συμβάλουν για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της. Για το σκοπό αυτό, έχει συσταθεί μια επιτροπή εργασίας. Η επιτροπή συγκεντρώνει όλες τις δυνάμεις που απαιτούνται για την επιτυχία της μεταρρύθμισης του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών.

Η επιτροπή εργασίας αποτελείται από δύο ξεχωριστές αλλά στενά συνεργαζόμενες ομάδες, μια πολιτική ομάδα καθοδήγησης και μια διατομεακή ομάδα εργασίας. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από κυβερνητικές υπηρεσίες και αρχές που είναι σημαντικές για την επιτυχία του έργου. Θα διεξάγει επίσης ευρείες διαβουλεύσεις. Εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς θα κληθούν να συνεισφέρουν κατά τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη κατά τις εργασίες της επιτροπής είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος του συστήματος αδειοδότησης. Στην πραγματικότητα, θα έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, η χορήγηση άδειας τυχερών παιχνιδιών είναι συνώνυμη με την παροχή νόμιμης προσφοράς τυχερών παιχνιδιών που σέβεται τους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού. Αποτελεί εγγύηση ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια θα είναι περιορισμένοι.

Ο δημόσιος φορέας Veikkaus συγχαίρει τη μεταρρύθμιση

Ο δημόσιος φορέας Veikkaus εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία μεταρρύθμισης του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών στη Φινλανδία. Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλός της Velipekka Nummikoski χαιρέτισε ιδιαίτερα τη δέσμευση του υπουργού Οικονομικών για πρόοδο. Είναι εξίσου ικανοποιημένος με την πρόοδο που σημείωσε η επιτροπή εργασίας. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής περιγράφει το σχέδιο μεταρρύθμισης ως τρομερό, το μεγαλύτερο και τολμηρότερο που έχει αναληφθεί ποτέ στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών στην ιστορία της χώρας.

Ο Velipekka Nummikoski προσθέτει ότι η κυβέρνηση έχει υποβάλει ένα πρόγραμμα για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Το πρόγραμμα αυτό καθορίζει λεπτομερώς τα σημεία εκκίνησης της μεταρρύθμισης. Τονίζει τη σημασία της τήρησης αυτών των σημείων κατά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Στο τέλος της ομιλίας του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Veikkaus εξέφρασε τις ελπίδες του για τη δημιουργία ενός πραγματικού συστήματος για την κατεύθυνση των τυχερών παιχνιδιών προς μια εγκεκριμένη προσφορά.

Το σχέδιο της επιτροπής εργασίας είναι να καταρτίσει ένα νομοσχέδιο μέχρι το τέλος των εργασιών της, το οποίο θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο την άνοιξη του 2025. Η αδειοδοτημένη αγορά θα πρέπει να ξεκινήσει επίσημα στις αρχές του 2026. Τότε θα δημιουργηθεί ένα εντελώς νέο τοπίο τυχερών παιχνιδιών στη Φινλανδία, χάρη στις αλλαγές που σχεδιάζει η μεταρρύθμιση του κλάδου. Η νέα αγορά τυχερών παιχνιδιών στη Φινλανδία θα χαρακτηρίζεται από καλύτερη ρύθμιση και ευρύτερο φάσμα παιχνιδιών.