Wed. May 29th, 2024
Curaçao Egaming

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η ρυθμιστική αρχή του Κουρασάο ξεκίνησε μια διαδικασία αδειοδότησης ανοιχτή σε κάθε φορέα που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στη χώρα. Μέχρι σήμερα, τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Συμβουλίου Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών. Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης είναι επιλέξιμοι για την προσφορά αυτή, τόσο οι νέοι όσο και οι υφιστάμενοι κάτοχοι υποαδειών. Ωστόσο, οι τελευταίοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση για άδεια στο Συμβούλιο Ελέγχου Παιγνίων τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νέου εθνικού διατάγματος περί παιγνίων. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης χωρίζεται σε τρεις φάσεις και ως εκ τούτου περιλαμβάνει τρία έντυπα. Κάθε έντυπο συνοδεύεται από δικαιολογητικά, ενώ σε περίπτωση αμφιβολίας, η ρυθμιστική αρχή δεν θα διστάσει να διερευνήσει.

Τα έντυπα της άδειας είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο

Μετά από μια μακρά περίοδο καταπολέμησης του παράνομου τζόγου, το GCB (Gaming Control Board), ο φορέας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών του Κουρασάο, αποφάσισε τελικά να ξεκινήσει μια διαδικασία για την απόκτηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών. Ανοικτή από την 1ηer Σεπτεμβρίου, κάθε φορέας που επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες του σε αυτή τη δικαιοδοσία μπορεί να δοκιμάσει την τύχη του.

Για να εγγραφούν, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έντυπα αιτήσεων αδειοδότησης στη νέα διαδικτυακή πύλη του Συμβουλίου Ελέγχου Παιγνίων. Εκτός από το έντυπο αίτησης, διατίθενται επίσης οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης και λήψεις. Μετά την εγγραφή των αιτούντων, η υποβολή ολοκληρωμένων αιτήσεων δεν θα αρχίσει πριν από τον Νοέμβριο του 2023.

Η διαδικασία αδειοδότησης έρχεται καθώς η χώρα ετοιμάζεται να ξεκινήσει την εφαρμογή του Εθνικού Διατάγματος για τα τυχερά παιχνίδια, συντομογραφία LOK. Πρόκειται για έναν νόμο που, μόλις ψηφιστεί, θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αδειοδοτούνται οι ξένοι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών στο Κουρασάο. Ωστόσο, ο νέος αυτός νόμος δεν θα αλλάξει σε καμία περίπτωση το Εθνικό Διάταγμα για τα υπεράκτια τυχερά παιχνίδια. Αντιθέτως, θα το ενισχύσει με την προσθήκη πρόσθετων στοιχείων.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία για την απόκτηση νέας άδειας είναι ανοικτή σε νέους φορείς εκμετάλλευσης, αλλά και σε πρώην κατόχους υποάδειας. Οι τελευταίοι θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς διακοπή σύμφωνα με τις υποάδειές τους. Από τον Νοέμβριο, οι φορείς που έχουν γίνει δεκτοί θα λάβουν προσωρινή άδεια εν αναμονή της οριστικής άδειας.

Θα ακολουθήσει η παροχή πολιτικής και διαδικασίας ελέγχου εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Για τους επιτυχόντες φορείς εκμετάλλευσης, δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση για νέα άδεια όταν τεθεί σε ισχύ το Εθνικό Διάταγμα για τα Τυχερά Παίγνια. Στην πραγματικότητα, η τρέχουσα θέση τους θα ισχύει και στο πλαίσιο της νέας αρχής.

Η διαδικασία αίτησης άδειας

Αφού θεωρούνταν αναποτελεσματική από πλευράς ρυθμίσεων, ο νέος κανονισμός για τα τυχερά παιχνίδια υπόσχεται να είναι σημαντικός. Το 2022, σημειώθηκε ότι τα νέα, αυστηρότερα πρότυπα προκάλεσαν την αποχώρηση μη σοβαρών φορέων εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών από τη δικαιοδοσία. Επί του παρόντος, για να δραστηριοποιηθεί ένας φορέας εκμετάλλευσης στο Κουρασάο, θα πρέπει να κατέχει υπο-άδεια που λαμβάνεται από τους τέσσερις κύριους κατόχους αδειών.

Αλλά μόλις τεθεί σε ισχύ το νέο διάταγμα, οι φορείς εκμετάλλευσης με υποάδειες έχουν τρεις μήνες για να υποβάλουν εκ νέου αίτηση στο Συμβούλιο Ελέγχου Παιγνίων για απευθείας άδεια. Τον περασμένο Ιούλιο, ο Sixiènne Jansen, νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομικών του Κουρασάο, επεσήμανε με σαφήνεια πώς θα λειτουργήσει το νέο καθεστώς αδειοδότησης.

Εξήγησε ότι η διαδικασία υποβολής αίτησης περιλαμβάνει τρία έντυπα, καθένα από τα οποία απαιτεί τα σχετικά δικαιολογητικά. Το πρώτο έντυπο αφορά τις αιτήσεις για διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Εδώ, ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να εξηγήσει τα σχέδιά του (χωρίς να παραλείψει καμία λεπτομέρεια), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εμπορικές του δραστηριότητες και στους στρατηγικούς του στόχους.

Το δεύτερο έντυπο είναι μια προσωπική δήλωση στην οποία ο αιτών άδεια παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους μετόχους και τα βασικά πρόσωπα της εταιρείας. Η ρυθμιστική αρχή διευκρινίζει ότι κάθε πρόσωπο που κατέχει πάνω από το 10% των μετοχών της εταιρείας θα ερευνάται για να εξακριβωθεί η πηγή των κεφαλαίων. Τέλος, το τρίτο έντυπο περιέχει τις εμπορικές πληροφορίες της εταιρείας.