Tue. Jul 23rd, 2024
Μανιτόμπα

Οι εργαζόμενοι σε τρία μεγάλα καζίνο στη Μανιτόμπα, υπό την ομπρέλα της Unifor, προετοιμάζονται για επικείμενη απεργία. Η δράση αυτή, που προγραμματίζεται αν δεν επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία, αφορά περισσότερους από 750 εργαζόμενους στο McPhillips Station Casino, στο Club Regent Casino και στο Shark Club Casino. Χωρίς συλλογική σύμβαση από τον Ιούνιο του 2022, οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν υποστεί ελάχιστη αύξηση μισθών 1,75% σε έξι χρόνια. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το συνδικάτο Unifor απαιτεί μια ουσιαστική προσφορά από την Manitoba Liquor & Lotteries Corporation. Το αίτημα αυτό αποσκοπεί στην επίτευξη σεβασμού και επαρκούς αναγνώρισης της συνεισφοράς των εργαζομένων. Αναμένεται ακόμη η τελική απόφαση της MBLL, με δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία των καζίνο κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Ιστορικό της απειλής απεργίας

Στη Μανιτόμπα, οι εργαζόμενοι τριών μεγάλων καζίνο βρίσκονται στα πρόθυρα απεργίας. Εκπροσωπούνται από την Unifor, ένα συνδικάτο με μεγάλη επιρροή. Από τον Ιούνιο του 2022, οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν πλέον συλλογική σύμβαση. Η κατάσταση αφορά το McPhillips Station Casino, το Club Regent Casino και το Shark Club Casino. Η απογοήτευσή τους οφείλεται στην ανεπαρκή αύξηση των μισθών, που περιορίζεται στο 1,75% σε διάστημα έξι ετών.

Μπροστά σε αυτή τη στασιμότητα, το συνδικάτο έχει θέσει τελεσίγραφο με στόχο την επίτευξη συμφωνίας γρήγορα. Η προθεσμία αυτή συμπίπτει με τις διακοπές των Χριστουγέννων, μια κρίσιμη περίοδο για τα καζίνο. Οι εργαζόμενοι ζητούν βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους. Οι προσδοκίες τους περιλαμβάνουν μια σημαντική αύξηση των μισθών τους. Χωρίς ικανοποιητική συμφωνία, θα μπορούσε να ξεσπάσει απεργία, επηρεάζοντας σοβαρά τη λειτουργία των καζίνο.

Η απειλή απεργίας υπογραμμίζει τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης. Η MBLL, η οποία διαχειρίζεται τα καζίνο, βρίσκεται υπό πίεση. Πρέπει να ανταποκριθεί στα αιτήματα πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Η τρέχουσα κατάσταση αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών στη Μανιτόμπα.

Αιτήματα των εργαζομένων και η θέση του συνδικάτου

Οι εργαζόμενοι στο καζίνο της MBLL έχουν σαφή αιτήματα. Απαιτούν βελτιωμένες συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερο σεβασμό από τον εργοδότη τους. Η κύρια ανησυχία τους είναι η μισθολογική στασιμότητα. Τα τελευταία έξι χρόνια, οι αυξήσεις ανήλθαν σε μόλις 1,75%.

Η κατάσταση αυτή επηρεάζει διάφορες θέσεις: κρουπιέρηδες, φροντιστές κουλοχέρηδων, φύλακες και άλλους. Το συνδικάτο Unifor παίζει βασικό ρόλο σε αυτόν τον αγώνα. Η Lana Payne, η εθνική πρόεδρός του, καταγγέλλει την κατάφωρη έλλειψη σεβασμού της MBLL προς τους εργαζομένους της. Υποστηρίζει ότι το αίτημα για μια σταθερή συλλογική σύμβαση είναι νόμιμο.

Ο Gavin McGarrigle, περιφερειακός διευθυντής της Unifor, τόνισε την επείγουσα ανάγκη για μια σοβαρή προσφορά από την MBLL. Κατά τη γνώμη του, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επανέλθουν οι διαπραγματεύσεις σε τροχιά. Η κατάσταση αυτή, αν συνεχιστεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικείμενη απεργία. Οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Αναμένουν μια συγκεκριμένη και ταχεία απάντηση από τον εργοδότη τους.

Απάντηση της Manitoba Liquor & Lotteries Corporation

Η Manitoba Liquor & Lotteries Corporation (MBLL), διαχειρίστρια των καζίνο McPhillips Station, Club Regent και Shark Club, δεν έχει ακόμη διατυπώσει επίσημη απάντηση στα αιτήματα των εργαζομένων. Αυτή η έλλειψη επικοινωνίας δημιουργεί ατμόσφαιρα αβεβαιότητας μεταξύ των εργαζομένων. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχητική δεδομένου ότι έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή, λίγο πριν από την εορταστική περίοδο.

Ως εκ τούτου, η MBLL βρίσκεται υπό πίεση για να παρουσιάσει μια προσφορά που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του προσωπικού πριν από την προθεσμία της 23ης Δεκεμβρίου. Η προσφορά αυτή είναι ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί μια απεργία που θα μπορούσε να διαταράξει σημαντικά τη λειτουργία του καζίνο κατά τη διάρκεια αυτής της στρατηγικής περιόδου. Η επίλυση αυτής της κατάστασης αναμένεται με ανυπομονησία τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τους παρατηρητές του κλάδου.