Fri. May 24th, 2024
Veikkaus

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα μια σημαντική μεταρρύθμιση της τοπικής βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών. Σε απάντηση αυτής της ανακοίνωσης, ο δημόσιος φορέας τυχερών παιχνιδιών της Φινλανδίας Veikkaus προβαίνει σε σημαντική αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του. Συγκεκριμένα, η Veikkaus ανακοίνωσε ότι μέρος του εργατικού της δυναμικού θα απολυθεί. Οι απολύσεις αυτές συνοδεύονται από αναθεωρήσεις των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων. Εκτός από τα εν λόγω μέτρα προσωπικού, ο φορέας εκμετάλλευσης σχεδιάζει επίσης να κλείσει μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων τυχερών παιχνιδιών του, συμπεριλαμβανομένου του Casino Tampere. Η μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα καταργήσει το μονοπώλιο που κατείχε μέχρι σήμερα η Veikkaus. Η απόφαση αυτή θα ανοίξει τη φινλανδική αγορά τυχερών παιχνιδιών σε ιδιωτικούς φορείς.

Η Veikkaus θα μειώσει τις δραστηριότητές της ενόψει των επερχόμενων αλλαγών στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών

Η φινλανδική Veikkaus πρόκειται να απολύσει σημαντικό μέρος του προσωπικού της. Ο δημόσιος φορέας εκμετάλλευσης ανακοίνωσε αυτό πρόσφατα. Ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού της θα δει τις συμβάσεις εργασίας του να λήγουν πολύ σύντομα. Το δραστικό αυτό μέτρο αποτελεί μια πράξη προετοιμασίας και προσαρμογής ενόψει των μεγάλων αλλαγών που έχουν ανακοινωθεί στη φινλανδική βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών.

Ως εκ τούτου, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει προγραμματίσει μια σειρά από αυστηρά μέτρα. Αυτά έχουν σχεδιαστεί για να μπορέσει η Veikkaus να αντιμετωπίσει ανθεκτικά τις αλλαγές που θα επιφέρει η μεταρρύθμιση. Τα μέτρα αυτά θα επιτρέψουν επίσης στην εταιρεία να συνεχίσει τις δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών υπό τους νέους κανονισμούς που θα τεθούν σε ισχύ.

Τα λιτά μέτρα που σχεδιάζει η Veikkaus αφορούν απολύσεις ή αλλαγές στις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων της. Οι μελλοντικές απώλειες θέσεων εργασίας που προβλέπει ο δημόσιος φορέας είναι της τάξης των 185 έως 215 θέσεων εργασίας. Τα ποσά αυτά είναι σημαντικά σε σύγκριση με το σημερινό συνολικό εργατικό δυναμικό της Veikkaus. Επιπλέον, θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στις συμβάσεις εργασίας 110 έως 150 εργαζομένων.

Παρόλο που η Veikkaus δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες ούτε έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το θέμα αυτό, οι παρατηρητές έχουν δώσει κάποια τροφή για σκέψη. Συμφωνούν ότι αυτές οι αλλαγές στις συμβάσεις εργασίας θα μπορούσαν αναγκαστικά να αφορούν δύο σημεία. Αυτά περιλαμβάνουν τη μείωση των ωρών εργασίας και τη μείωση της αμοιβής των εργαζομένων.

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σημαντική μεταρρύθμιση της τοπικής βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών

Επισκεφθείτε το μεταρρύθμιση του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών στη Φινλανδία ανακοινώθηκε πρόσφατα μετά από συνάντηση εργασίας μεταξύ του Φινλανδού Υπουργού Οικονομικών και των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών. Πρόκειται πλέον για ένα οριστικό σχέδιο, το οποίο υποκινείται από την επιθυμία των φινλανδικών αρχών να απελευθερώσουν την αγορά καταργώντας το μονοπώλιο της Veikkaus στα αθλητικά στοιχήματα. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί επίσης στη μείωση της επιρροής των υπεράκτιων ιστότοπων τυχερών παιχνιδιών βελτιστοποιώντας τη σημασία του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών για την οικονομία της χώρας.

Συνεπώς, πρόκειται για μια πλήρη μεταρρύθμιση του φινλανδικού τομέα τυχερών παιχνιδιών που έχει ανακοινωθεί. Αυτό θα περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για τα τυχερά παιχνίδια. Ο δημόσιος φορέας Veikkaus προετοιμάζεται για μια τέτοια αλλαγή. Η μεταρρύθμιση θα καταργήσει το μονοπώλιο στα τυχερά παιχνίδια που κατείχε μέχρι σήμερα η Veikkaus. Αυτό αντιπροσωπεύει την απελευθέρωση της αγοράς. Ο δημόσιος φορέας εκμετάλλευσης δεν θα είναι πλέον ο μοναδικός φορέας εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών στη Φινλανδία. Θα πρέπει πλέον να συναλλάσσεται με ιδιωτικούς φορείς. Αυτοί θα εμπλουτίσουν τη φινλανδική αγορά τυχερών παιχνιδιών και θα προσθέσουν στη δυναμική της.

Με την απελευθέρωση της τοπικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών, η φινλανδική κυβέρνηση σκοπεύει να την καταστήσει πιο ελκυστική. Η μεταρρύθμιση θα εισαγάγει νέους κανόνες στη φινλανδική αγορά. Με την απελευθέρωση, θα εισαχθεί ένα νέο μοντέλο τυχερών παιχνιδιών με βάση τις άδειες τυχερών παιχνιδιών. Οι ιδιωτικοί φορείς εκμετάλλευσης θα χρειάζονται άδεια διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών που θα εκδίδεται από τις φινλανδικές αρχές προκειμένου να λειτουργούν παράλληλα με τον δημόσιο φορέα εκμετάλλευσης. Συνεπώς, η αγορά γίνεται ανταγωνιστική. Ένας ανταγωνισμός στον οποίο ο δημόσιος φορέας Veikkaus έχει δεσμευτεί πλήρως.

Η διαχείριση των απολύσεων ήταν καλή

Αν και είναι αλήθεια ότι η Veikkaus σχεδίασε να απολύσει σημαντικό αριθμό του προσωπικού της, είναι σημαντικό να εκτιμηθεί ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο χειρισμός. Αρχικά, ο φορέας εκμετάλλευσης είχε αποκαλύψει στοιχεία νωρίτερα φέτος, τα οποία αποκάλυπταν τον αριθμό των θέσεων εργασίας που απειλούνταν με απόλυση και εκείνων που αντιμετώπιζαν αλλαγές στις συμβάσεις τους. Τότε, τα στοιχεία που δόθηκαν ήταν περίπου 240 άτομα που επηρεάζονται από περικοπές θέσεων εργασίας και άλλα 200 άτομα που επηρεάζονται από την αναθεώρηση των συμβάσεων εργασίας τους. Όμως η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική.

Τα πραγματικά στοιχεία για τους υπαλλήλους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας καταγγέλθηκαν ή τροποποιήθηκαν έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Η μείωση είναι τέτοια που τα στοιχεία που δόθηκαν έχουν μειωθεί κατά το ένα τέταρτο περίπου. Αυτό επέτρεψε σε ορισμένους από τους απειλούμενους υπαλλήλους να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους και σε άλλους να διατηρήσουν την ακεραιότητα των συμβάσεων εργασίας τους.

Επομένως, δεν είναι μόνο άσχημα τα νέα για τον φορέα Veikkaus όσον αφορά τον αντίκτυπο της επικείμενης μεταρρύθμισης στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Είναι σαφές ότι ο αντίκτυπος ήταν λιγότερο σοβαρός από ό,τι αναμενόταν. Η Veikkaus αντιμετώπισε το ζήτημα των απολύσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην πραγματικότητα, αυτό ήταν που της επέτρεψε να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της μεταρρύθμισης όσο το δυνατόν περισσότερο. Η Veikkaus θέλησε να υιοθετήσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο αντιμετώπισης των αλλαγών που θα επιφέρει η μεταρρύθμιση στη φινλανδική αγορά τυχερών παιχνιδιών.

Η Veikkaus μπόρεσε να βασιστεί στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της για να τη βοηθήσει να βρει τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της μεταρρύθμισης. Με την ώθηση του Heli Lallukka, του εκτελεστικού αντιπροέδρου του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, ο φορέας εκμετάλλευσης πραγματοποίησε σειρά διαβουλεύσεων με το προσωπικό του. Όλα τα μέρη εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών και τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισής της. Αυτές οι διάφορες διαβουλεύσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιπτώσεων της μεταρρύθμισης στις θέσεις εργασίας και τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων.

Ο φορέας εκμετάλλευσης ανέλαβε την υποχρέωση να κλείσει ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του

Εκτός από τη μείωση του εργατικού δυναμικού του και την αλλαγή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, ο φορέας εκμετάλλευσης κλείνει επίσης ορισμένα από τα καταστήματα τυχερών παιχνιδιών του. Το πιο θεαματικό από αυτά τα κλεισίματα είναι σίγουρα αυτό του Casino Tampere. Το καζίνο του Τάμπερε θα κλείσει επίσημα στις 9 Δεκεμβρίου 2023. Το καζίνο είχε λειτουργήσει μόνο για δύο χρόνια. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το κλείσιμο του εν λόγω καζίνο δεν ήταν ιδιαίτερα προγραμματισμένο από τον φορέα εκμετάλλευσης.

Το κλείσιμο του Καζίνο του Τάμπερε είναι επομένως περισσότερο ένα παράπλευρο μέτρο, αλλά και μια απολύτως λογική απόφαση, ιδίως από εμπορική και οικονομική άποψη. Η νεοσύστατη εγκατάσταση δεν κατείχε ακόμη προνομιακή θέση σε σχέση με τις άλλες εγκαταστάσεις τυχερών παιχνιδιών του φορέα εκμετάλλευσης, οι οποίες υπήρχαν για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όπως και όλα τα άλλα μέτρα που έλαβε η Veikkaus, το κλείσιμο του καζίνο του Τάμπερε αποτελεί μέρος ενός σχεδίου μείωσης του κόστους και της κλίμακας των δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επικείμενη μεταρρύθμιση. Παράλληλα με το κλείσιμο αυτό, 19 άλλα καταστήματα τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών στοών, θα κλείσουν ταυτόχρονα.

Οι φινλανδικές αρχές στοχεύουν στην προσέλκυση τοπικών παικτών

Η φινλανδική κυβέρνηση θέλει να προσελκύσει τους ντόπιους παίκτες και να τους αποτρέψει από το να παίζουν εκτός της χώρας. Στην πραγματικότητα, η απελευθέρωση της φινλανδικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών αποτελεί μέρος μιας αποτελεσματικής στρατηγικής που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τις αρχές της χώρας. Στόχος είναι να αποκατασταθεί το χρώμα, ο ρυθμός και ο δυναμισμός στη φινλανδική βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. Το άνοιγμα της αγοράς στον ανταγωνισμό είναι ένας καλός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό.

Πράγματι, καταργώντας το μονοπώλιο του δημόσιου φορέα Veikkaus, οι αρχές στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα για την εισαγωγή μιας ανταγωνιστικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών. Εκτός από το ότι είναι ελκυστικό για τους ιδιώτες φορείς εκμετάλλευσης, αυτό το άνοιγμα της αγοράς έχει και έναν άλλο στόχο. Στόχος του είναι να πείσει τους Φινλανδούς παίκτες να έρθουν και να παίξουν με τοπικούς φορείς εκμετάλλευσης, σε μια ρυθμιζόμενη αγορά που προσφέρει μεγαλύτερη προστασία για τους παίκτες. Πράγματι, το παιχνίδι σε ξένες αγορές με υπεράκτιους φορείς εκμετάλλευσης παρουσιάζει πολλούς κινδύνους για τους παίκτες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται προβλήματα εθισμού στα τυχερά παιχνίδια και άλλες διαταραχές που συνδέονται με τον καταναγκαστικό τζόγο.

Το πρόβλημα που θίγουν εδώ οι φινλανδικές αρχές δεν είναι μεμονωμένο. Είναι κοινό σε πολλές αγορές τυχερών παιχνιδιών. Πρόκειται για το κρίσιμο πρόβλημα της διοχέτευσης. Τίθεται το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο θα κατευθυνθούν οι παίκτες προς την τοπική αγορά.

Στο ίδιο πνεύμα, οι αρχές προετοιμάζουν το νέο καθεστώς αδειοδότησης που θα εφαρμόζεται εφεξής στη φινλανδική αγορά τυχερών παιχνιδιών. Παρόλο που αυτό δεν θα εφαρμοστεί άμεσα, η κυβέρνηση υιοθετεί μια εμπροσθοβαρή προσέγγιση.