Wed. Jul 24th, 2024
Πενσυλβάνια Gaming Control Board

Η ασφάλεια και η ευημερία των παιδιών είναι πρωταρχικό μέλημα σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένων των καζίνο. Πρόσφατα, το Συμβούλιο Ελέγχου Παιγνίων της Πενσυλβάνια (PGCB) έλαβε μέτρα για την καταπολέμηση του προβλήματος της παραμέλησης των παιδιών στα καζίνο της Πενσυλβάνια. Η ενέργεια αυτή έχει ως στόχο να θέσει τέλος στην ανεύθυνη πρακτική των ενηλίκων να αφήνουν τα παιδιά τους χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια του τζόγου.

Ανησυχητική αύξηση των πράξεων αμέλειας

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που δημοσίευσε η PGCB, υπήρξε σημαντική αύξηση των αναφερόμενων περιστατικών ενηλίκων που άφησαν τα παιδιά τους χωρίς επίβλεψη ενώ έπαιζαν τυχερά παιχνίδια σε καζίνο της Πενσυλβάνια το 2022. Συνολικά 397 περιπτώσεις αμέλειας που αφορούσαν 633 παιδιά καταγράφηκαν στην Πενσυλβάνια από τις αρχές του 2022 έως τον Ιούνιο του 2023, γεγονός που ώθησε την PGCB να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία των παιδιών και την πρόληψη μελλοντικών περιστατικών. Πρόσφατα αναφέρθηκε ένα περιστατικό ιδιαίτερης ανησυχίας στο Mt. Airy Casino Resort, αναδεικνύοντας τη σοκαριστική αμέλεια ενός άνδρα πελάτη. Το εν λόγω άτομο άφησε ένα παιδί ηλικίας μόλις 9 ετών χωρίς επίβλεψη επί 7 ώρες και 48 λεπτά για μια περίοδο 2,5 ημερών στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ενώ ο ίδιος πήγε να παίξει τυχερά παιχνίδια.

Σε απάντηση αυτής της ανησυχητικής τάσης, η PGCB έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά αυστηρών μέτρων για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών στο περιβάλλον των καζίνο. Ένα από τα κυριότερα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι η επιβολή σημαντικών προστίμων σε ενήλικες που κρίνονται ένοχοι να αφήνουν τα παιδιά τους χωρίς επίβλεψη. Τα πρόστιμα αυτά όχι μόνο καθιστούν τα άτομα υπεύθυνα για τις πράξεις τους, αλλά λειτουργούν επίσης αποτρεπτικά για την ανεύθυνη συμπεριφορά.

Εκτός από την επιβολή προστίμων, η PGCB αποφάσισε να επιβάλει απαγορεύσεις παιχνιδιού σε ενήλικες που κρίθηκαν ένοχοι για παραμέληση των παιδιών τους. Επτά άτομα έχουν αποκλειστεί από την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων της Πενσυλβάνια. Προστίθενται σε άλλους τέσσερις που είχαν απαγορευτεί από τις αίθουσες τυχερών παιχνιδιών της Πενσυλβάνια τον Ιανουάριο. Αποκλείοντας τα άτομα αυτά από τα καζίνο, το PGCB στοχεύει να προστατεύσει τα παιδιά από πιθανή βλάβη και να διασφαλίσει την υπεύθυνη γονική μέριμνα. Η περίπτωση της γυναίκας που εγκατέλειψε τα παιδιά της σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για να πάει σε αίθουσα τυχερών παιχνιδιών δεν θα επαναλαμβάνεται πλέον στα καζίνο της Πενσυλβάνια.

Ευθύνη και για τα καζίνο

Η ευθύνη των ίδιων των καζίνο εξετάζεται επίσης από το PGCB. Κάθε καζίνο που εντοπίζεται να επιτρέπει την παραμέληση παιδιών θα αντιμετωπίζει σημαντικά πρόστιμα. Τα πρόστιμα αυτά έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τα καζίνο να ενισχύσουν τις εσωτερικές τους πολιτικές και διαδικασίες, διασφαλίζοντας ότι τέτοια περιστατικά δεν θα συμβούν στο μέλλον.

Παράλληλα με τα μέτρα απαγόρευσης, το Συμβούλιο Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών της Πενσυλβάνια (PGCB) έχει επίσης λάβει τιμωρητικά μέτρα επιβάλλοντας σημαντικά πρόστιμα στο πλαίσιο συμφωνιών συναίνεσης με διάφορους φορείς εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση της Downs Racing, LP, διαχειρίστριας του Mohegan Pennsylvania, επιβλήθηκε σημαντικό πρόστιμο ύψους 50.000 δολαρίων επειδή επέτρεψε επανειλημμένα σε άτομα κάτω των 21 ετών να έχουν πρόσβαση στην αίθουσα τυχερών παιχνιδιών για να παίξουν και να καταναλώσουν αλκοόλ.

Ομοίως, στον φορέα εκμετάλλευσης του Rivers Casino Pittsburgh, Holdings Acquisition, LP, επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 δολαρίων επειδή επέτρεψε σε ανήλικο να εισέλθει στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Σε μια άλλη περίπτωση, ο φορέας εκμετάλλευσης του Rivers Casino Philadelphia, Sugarhouse HSP Gaming, LP, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7.500 δολαρίων για τη χρησιμοποίηση μη ειδικευμένου ντίλερ ρουλέτας.

Αυτά τα υψηλά πρόστιμα καταδεικνύουν τη σοβαρότητα με την οποία η PGCB αντιμετωπίζει τις παραβάσεις των φορέων εκμετάλλευσης καζίνο. Επιβάλλοντας αυτές τις χρηματικές ποινές, το Συμβούλιο στέλνει σαφές μήνυμα ότι η ασφάλεια των παικτών, ιδίως των ανηλίκων, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο.

Είναι σημαντικό οι φορείς εκμετάλλευσης καζίνο να λάβουν σοβαρά υπόψη τις ευθύνες τους και να θέσουν σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα για να αποτρέψουν την πρόσβαση ανηλίκων στις εγκαταστάσεις τους. Η παράλειψη αυτή θα έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες, εκτός από τον αρνητικό αντίκτυπο στη φήμη του φορέα εκμετάλλευσης.

Η PGCB συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις δραστηριότητες των καζίνο και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας των ανηλίκων. Η συνεργασία των φορέων εκμετάλλευσης καζίνο είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υπεύθυνου περιβάλλοντος παιχνιδιού για όλους τους παίκτες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Προώθηση του υπεύθυνου τζόγου

Για να υποστηρίξει τις προσπάθειες υπεύθυνου τζόγου, η PGCB έχει αναπτύξει χαρακτηριστικά αυτοαποκλεισμού στο διαδίκτυο το οποίο επιτρέπει στους παίκτες να αποκλείονται οικειοθελώς από τα καζίνο, εάν είναι απαραίτητο. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στα άτομα να αναλάβουν τον έλεγχο και να κάνουν υπεύθυνες επιλογές για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους.

Τα μέτρα που έλαβε η PGCB στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι η ασφάλεια και η ευημερία των παιδιών είναι υψίστης σημασίας. Επιβάλλοντας πρόστιμα και απαγορεύσεις τυχερών παιχνιδιών σε ενήλικες που κρίνονται υπεύθυνοι για την παραμέληση των παιδιών τους και καθιστώντας τα καζίνο υπεύθυνα για το ρόλο τους σε τέτοια περιστατικά, η PGCB κάνει μια ισχυρή δήλωση για το θέμα αυτό.

Είναι σημαντικό τα μέτρα αυτά να υποστηρίζονται από συνεχείς προσπάθειες για την προώθηση του υπεύθυνου τζόγου και την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών των καζίνο. Μέσω ενός συνδυασμού αυστηρής επιβολής, εκστρατειών δημόσιας εκπαίδευσης και συνεργατικών προσπαθειών με τα καζίνο, η PGCB προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλους τους θαμώνες, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των ευάλωτων παιδιών.

Οι προληπτικές ενέργειες της PGCB καταδεικνύουν τη δέσμευσή της για την επίλυση του προβλήματος των παιδιών χωρίς επίβλεψη στα καζίνο της Πενσυλβάνια. Εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα, επιβάλλοντας πρόστιμα και επιβάλλοντας απαγορεύσεις τυχερών παιχνιδιών, η PGCB παίρνει σθεναρή θέση για την προστασία των παιδιών και την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών τυχερών παιχνιδιών. Μέσω αυτών των προσπαθειών, η PGCB στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο υπεύθυνου περιβάλλοντος καζίνο για όλους.