Wed. Jul 24th, 2024
NCPG

Η καταπολέμηση του προβληματικού τζόγου και η προώθηση του υπεύθυνου τζόγου βρίσκονται στο επίκεντρο των ανησυχιών των περισσότερων εθνικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών σε όλο τον κόσμο. Με αυτό το σκεπτικό, έχουν δημιουργηθεί αμέτρητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση αυτών των στόχων στην πράξη. Η πρόσφατη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ του Εθνικού Συμβουλίου για τα Προβληματικά Τυχερά Παιχνίδια και της εταιρείας Mindway AI αποτελεί μια ακόμη απόδειξη αυτού του γεγονότος. Η συνεργασία αυτή θα καταστήσει δυνατή τη δημιουργία μιας μη παρεμβατικής βάσης δεδομένων σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να παρέχεται στα θύματα του προβληματικού τζόγου εξατομικευμένη βοήθεια. Η συνεργασία χαιρετίστηκε θερμά από όλα τα μέρη.

Η ασφάλεια των καταναλωτών στο επίκεντρο αυτής της σημαντικής εταιρικής σχέσης

Το Εθνικό Συμβούλιο για τα Προβληματικά Τυχερά Παιχνίδια (NCPG) και η Mindway AI, πάροχος προηγμένων τεχνολογικών λύσεων για υπεύθυνα και ασφαλή τυχερά παιχνίδια, συνεργάζονται για την περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών του NCPG για την προστασία των καταναλωτών σε όλα τα επίπεδα. Για το σκοπό αυτό, η Mindway AI ενσωματώνει το εμβληματικό εργαλείο Gamalyze με τον ιστότοπο ResponsiblePlay.org του NCPG, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια. Η NCPG χαιρέτισε αυτή τη συνεργασία ως ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και για τις δύο εταιρείες. Το καινοτόμο εργαλείο που παρέχει η Mindway AI θα επιτρέψει στους ανθρώπους που θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τις δικές τους συνήθειες τζόγου να εξετάσουν προσεκτικότερα το τρέχον επίπεδο και τη συχνότητα του τζόγου τους και να λάβουν ανατροφοδότηση σχετικά με το κατά πόσον ευθυγραμμίζονται με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αρχές του υπεύθυνου τζόγου.

Η σημασία αυτής της συνεργασίας είναι ότι επιτρέπει και στις δύο εταιρείες να συνδυάσουν πολλαπλούς παράγοντες και τεχνογνωσία για να δημιουργήσουν πληροφορίες που μπορούν να αναλάβουν δράση και οι οποίες δεν προκαλούν αίσθηση παρεμβατικότητας. Αντίθετα, εναπόκειται στους καταναλωτές να επωφεληθούν από την ανθρώπινη εμπειρογνωμοσύνη των δύο εταιρειών, την τεχνητή νοημοσύνη και τις πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα και, τελικά, την απρόσκοπτη διεπαφή χρήστη της λύσης Gamalyze για να αποκτήσουν καλύτερη αίσθηση των δικών τους συνηθειών, καθώς και του πώς μπορούν να τα πάνε λίγο καλύτερα όταν παίζουν τυχερά παιχνίδια.

Για την NCPG, αποτελεί αιτία ικανοποίησης η συνεργασία με την Mindway AI, καθώς και η ίδια επιθυμεί να επωφεληθεί από πιο αξιοποιήσιμες και ελκυστικές πληροφορίες. Την ευκαιρία αυτή χαιρέτισε και η Mindway AI, με τον Rasmus Kjaergaard να δηλώνει ότι η νέα συνεργασία θα επιτρέψει στην εταιρεία να καλύψει το σύνολο των ΗΠΑ. Είπε ότι η συνεργασία αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Mindway AI για καινοτομία στον τομέα των υπεύθυνων τυχερών παιχνιδιών και του κοινού οράματος για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος.

Σύμπραξη που χαιρετίζεται από δύο οργανισμούς που είναι αφοσιωμένοι σε ένα ασφαλές περιβάλλον παιχνιδιού

Τη σύμπραξη χαιρέτισε επίσης ο εκτελεστικός διευθυντής της NCPG Keith S. Whyte, ο οποίος υποστήριξε ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι οι παίκτες αποφεύγουν τη βλάβη που σχετίζεται με τα τυχερά παιχνίδια. Είπε ότι η ενσωμάτωση του Gamalyze στο ResponsiblePlay.org θα προσφέρει στους επισκέπτες ένα καινοτόμο εργαλείο που θα τους βοηθήσει να κάνουν ενημερωμένες επιλογές σχετικά με τη συμπεριφορά τους στα τυχερά παιχνίδια. Η Mindway AI εγκαινίασε πρόσφατα μια παρόμοια συνεργασία στην Ευρώπη, στην οποία συνεργάστηκε με τη Γερμανική Ένωση Αθλητικού Στοιχήματος, και πάλι με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον υπεύθυνο τζόγο.

Το National Council on Problem Gambling είναι ο μόνος μη κερδοσκοπικός οργανισμός στις ΗΠΑ που επιδιώκει να μετριάσει τις βλάβες που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια. Όταν ένας τζογαδόρος ή κάποιος γνωστός του αντιμετωπίζει πρόβλημα τζόγου, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εθνική Γραμμή Βοήθειας για τον Προβληματικό Τζόγο, η οποία προσφέρει ελπίδα και βοήθεια χωρίς στίγμα ή ντροπή. Όσον αφορά τη Mindway AI, πρόκειται για μια βραβευμένη δανέζικη εταιρεία λογισμικού που δημιουργεί καινοτόμες και προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της προβληματικής συμπεριφοράς στα τυχερά παιχνίδια πλήρως αυτόματα.

Βασισμένη στη νευροεπιστήμη και την τεχνητή νοημοσύνη, η Mindway AI συνεργάζεται με φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, παρόχους πλατφορμών, ρυθμιστικές αρχές και κυβερνήσεις για την παροχή πρωτοποριακών λύσεων έγκαιρης ανίχνευσης και παρέμβασης για τη βελτίωση της προστασίας των παικτών. Η Mindway AI κατέχει ισχυρή θέση στην αγορά της Δανίας και των Κάτω Χωρών και αναπτύσσεται επί του παρόντος στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, την Αυστραλία, τη Μάλτα, την Ισπανία, την Ελβετία και τις ΗΠΑ. Οι λύσεις της Mindway AI ανιχνεύουν σήμερα περισσότερους από 7 εκατομμύρια ενεργούς παίκτες μηνιαίως και είναι μεταφρασμένες σε 14 διαφορετικές γλώσσες.