Mon. Jul 15th, 2024
Σουηδική εμπορική ένωση για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια (BOS)

Ο Σουηδικός Εμπορικός Σύνδεσμος για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια (BOS) αντιτίθεται στην αύξηση του φόρου τυχερών παιχνιδιών που προτείνει η σουηδική κυβέρνηση. Η αύξηση, από 18% σε 22%, έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο του 2024. Ο Gustaf Hoffstedt, από την BOS, επικρίνει αυτή τη χρονική στιγμή ως δυσμενή. Κατά την άποψή του, ευνοεί την παράνομη αγορά εις βάρος της ρυθμιζόμενης αγοράς. Τα στοιχεία δείχνουν μείωση του αριθμού των καναλιών προς τη νόμιμη αγορά, από 90% σε 77% τον Μάρτιο του 2023. Η BOS επισημαίνει ότι αυτή η αύξηση του φόρου έρχεται σε αντίθεση με τους κυβερνητικούς στόχους. Θα μπορούσε να μειώσει την προστασία των καταναλωτών και να αυξήσει τον παράνομο τζόγο. Μακροπρόθεσμα, κινδυνεύει να μειώσει τα φορολογικά έσοδα, σύμφωνα με την έκθεση της Copenhagen Economics. Η BOS συνιστά μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της διοχέτευσης, αντί για κατασταλτικά μέτρα κατά της παράνομης αγοράς.

Η προτεινόμενη αύξηση της φορολογίας απορρίφθηκε από την BOS

Η πρόταση της σουηδικής κυβέρνησης για αύξηση της φορολογίας στα τυχερά παιχνίδια βρήκε σθεναρή αντίδραση από τη Σουηδική Ένωση Εμπορίου Διαδικτυακών Τυχερών Παιχνιδιών (BOS). Η αύξηση που σχεδιάζεται να αυξηθεί από 18% σε 22% από την 1η Ιουλίου 2024, έχει δεχθεί έντονη κριτική.

Ο Gustaf Hoffstedt, γενικός γραμματέας της BOS, υπογραμμίζει τους κινδύνους που συνδέονται με το μέτρο αυτό. Κατά την άποψή του, θα ενθαρρύνει την παράνομη και ανεξέλεγκτη αγορά τυχερών παιχνιδιών. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να υπονομεύσει την ασφάλεια και την αποτελεσματική ρύθμιση της σουηδικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών.

Η BOS, η οποία εκπροσωπεί είκοσι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών που δραστηριοποιούνται στη Σουηδία, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον κλάδο. Η ένωση προσπαθεί να διατηρήσει μια ισορροπημένη, ασφαλή και δημόσια ελεγχόμενη αγορά. Η αντίδρασή της σε αυτή την κυβερνητική πρόταση εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη μελλοντική διαχείριση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στη χώρα.

Τα κύρια επιχειρήματα της BOS

Η BOS υποστηρίζει ότι η αύξηση αυτή θα βλάψει σοβαρά τη διοχέτευση των τυχερών παιχνιδιών σε ρυθμιζόμενους φορείς εκμετάλλευσης. Τα επιχειρήματα αυτά αναδεικνύουν τους πιθανούς κινδύνους αυτής της αύξησης.

Οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνουν την ενίσχυση της παράνομης αγοράςη αντίφαση με τους κυβερνητικούς στόχους, ο αρνητικός αντίκτυπος στη διοχέτευση, οι δυσμενείς οικονομικές συνέπειες και η αποδυνάμωση της νομιμότητας του συστήματος αδειοδότησης. Οι ανησυχίες αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε απόφαση σχετικά με τη φορολόγηση των τυχερών παιχνιδιών.

Κίνδυνος ενίσχυσης της παράνομης αγοράς

Η ένωση BOS προειδοποιεί για έναν κρίσιμο κίνδυνο: η προτεινόμενη αύξηση του φόρου στα τυχερά παιχνίδια θα μπορούσε να ωφελήσει τους παίκτες κατευθύνοντάς τους προς την παράνομη αγορά. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό σενάριο. Οι μη ρυθμισμένοι φορείς δεν εγγυώνται ούτε την ασφάλεια ούτε την προστασία των καταναλωτών.

Ως αποτέλεσμα, οι παίκτες θα μπορούσαν να εκτεθούν σε αυξημένους κινδύνους, εγκαταλείποντας τις αδειοδοτημένες πλατφόρμες προς όφελος λιγότερο ασφαλών επιλογών. Η τάση αυτή θα υπονομεύσει τη ρυθμιζόμενη αγορά και θα απειλήσει επίσης τη συνολική ασφάλεια του σουηδικού τομέα τυχερών παιχνιδιών.

Αντίθεση με τους κυβερνητικούς στόχους

Η πρόταση για αύξηση της φορολογίας στα τυχερά παιχνίδια έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση. Οι στόχοι αυτοί είναι η προστασία των καταναλωτών και η καταπολέμηση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα τυχερά παιχνίδια.

Η αύξηση του φόρου, ευνοώντας δυνητικά την παράνομη αγορά, αντιβαίνει σε αυτές τις αρχές. Κινδυνεύει να καταστήσει τα τυχερά παίγνια λιγότερο ασφαλή και πιο πιθανό να αξιοποιηθούν για εγκληματικούς σκοπούς. Η BOS υπογραμμίζει αυτή την ασυνέπεια, υποστηρίζοντας ότι το προτεινόμενο μέτρο απομακρύνει την αγορά από τη ρύθμιση και την ασφάλεια που προοριζόταν να παρέχει.

Αρνητικός αντίκτυπος στον αγωγό

Η σχεδιαζόμενη αύξηση του φόρου στα τυχερά παιχνίδια αποτελεί μείζονα ανησυχία για το BOS. Η αύξηση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να μειώσει τη διοχέτευση παικτών στη ρυθμιζόμενη αγορά. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι λιγότεροι παίκτες θα επιλέγουν αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης, προτιμώντας ενδεχομένως παράνομους ιστότοπους.

Αυτό απειλεί άμεσα τον στόχο της διατήρησης μιας ασφαλούς και ελεγχόμενης αγοράς τυχερών παιχνιδιών στη Σουηδία. Μια τέτοια μετατόπιση των παικτών υπονομεύει τις ρυθμιστικές προσπάθειες και τις προσπάθειες προστασίας των καταναλωτών που είναι απαραίτητες για την ακεραιότητα του τομέα.

Μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις

Η προτεινόμενη αύξηση του φόρου στα τυχερά παιχνίδια αποτελεί μείζονα ανησυχία για τη σουηδική οικονομία. Σύμφωνα με την BOS, η αύξηση θα μπορούσε τελικά να μειώσει τα φορολογικά έσοδα. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στην καμπύλη Laffer, η οποία υποδηλώνει ότι η υπερβολική φορολόγηση οδηγεί σε χαμηλότερα κρατικά έσοδα.

Πράγματι, οι υψηλότεροι φόροι θα μπορούσαν να μειώσουν την ελκυστικότητα των αδειοδοτημένων επιχειρήσεων, μειώνοντας έτσι τον κύκλο εργασιών τους και, κατά συνέπεια, τα εισπραττόμενα φορολογικά έσοδα. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να έχει επιβλαβείς συνέπειες, όχι μόνο για τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, αλλά και για τη σουηδική οικονομία στο σύνολό της.

Αποδυνάμωση της νομιμότητας του συστήματος αδειοδότησης

Ένας κρίσιμος αντίκτυπος της αύξησης της φορολογίας είναι η υπονόμευση της εμπιστοσύνης στο σουηδικό σύστημα αδειοδότησης. Η BOS προειδοποιεί για το θέμα αυτό. Ένας υψηλότερος φόρος θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης. Αυτοί είναι απαραίτητοι για μια αξιόπιστη ρυθμιζόμενη αγορά. Η αύξηση του φόρου υποδηλώνει ένα λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον για τους φορείς αυτούς.

Κατά συνέπεια, η δέσμευσή τους στη ρυθμιζόμενη αγορά θα μπορούσε να αποδυναμωθεί. Αυτό θα έθετε υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος αδειοδότησης. Ένα ισχυρό σύστημα αδειοδότησης είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η προστασία των παικτών και να διατηρηθεί η νομιμότητα της αγοράς τυχερών παιχνιδιών.

Σχετικά με την BOS

Ο Σουηδικός Εμπορικός Σύνδεσμος για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια (BOS) είναι μια σημαντική δύναμη στη σουηδική βιομηχανία διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Ως η μεγαλύτερη εμπορική ένωση της χώρας στον τομέα αυτό, η BOS συγκεντρώνει είκοσι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών που δραστηριοποιούνται στη σουηδική αγορά. Όλα τα μέλη της διαθέτουν άδεια ή άδεια που εκδίδεται από την Spelinspektionen, τη σουηδική ρυθμιστική αρχή τυχερών παιχνιδιών.

Ο κύριος ρόλος της BOS είναι να φροντίζει τα συμφέροντα των μελών της και να διασφαλίζει ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον τυχερών παιχνιδιών. Ο οργανισμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο διάλογο με την κυβέρνηση και τις ρυθμιστικές αρχές. Επιδιώκει να επηρεάσει την πολιτική και τη ρύθμιση για την προώθηση μιας υγιούς και ανταγωνιστικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο. Η BOS είναι επίσης αφοσιωμένη στην προώθηση υπεύθυνων πρακτικών τυχερών παιχνιδιών μεταξύ των μελών της. Ο οργανισμός διασφαλίζει την τήρηση των προτύπων του κλάδου και την προστασία των καταναλωτών.