Wed. Jul 24th, 2024
Spelinspektionen

Το σουηδικό διοικητικό δικαστήριο ανέτρεψε απόφαση της ρυθμιστικής αρχής Spelinspektionen να επιβάλει κυρώσεις σε έναν από τους κορυφαίους παρόχους τυχερών παιχνιδιών της Σουηδίας, την AB Trav och Galopp (ATG). Σκοπός της ποινής που επέβαλε η σουηδική ρυθμιστική αρχή τυχερών παιχνιδιών ήταν η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Το δικαστήριο έκρινε ότι η κύρωση ήταν δυσανάλογη και ότι η Spelinspektionen δεν είχε ακολουθήσει τη δέουσα διαδικασία έρευνας.

Η απόφαση του Σουηδικού Διοικητικού Δικαστηρίου

Η υπόθεση χρονολογείται από το 2022, όταν μετά από τριετείς έρευνες, από το 2019 έως το 2021, σε κάθε φορέα τυχερών παιχνιδιών στη Σουηδία, η σουηδική ρυθμιστική αρχή τυχερών παιχνιδιών Spelinspektionen επέβαλε πρόστιμο 6 εκατομμυρίων SEK (437.532 λίρες Αγγλίας/ 508.050 ευρώ/ 551.946 δολάρια) στο πλαίσιο των κυρώσεών της.

Η ρυθμιστική αρχή επέκρινε την AB Trav och Galopp για ελλείψεις στα μέτρα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προέβλεπε ο φορέας τυχερών παιχνιδιών.

Ωστόσο, η πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου του Linköping να ακυρώσει την κύρωση αυτή έφερε και πάλι στο φως τις ελλείψεις στη διαδικασία της Spelinspektionen. Για το δικαστήριο, ακόμη και αν αληθεύει ότι ορισμένες από τις ενέργειες της ATG ήταν καταδικαστέες και συνιστούσαν σοβαρές παραβάσεις του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι ήταν επαναλαμβανόμενες και συστηματικές. Επιπλέον, το έργο του διοργανωτή τυχερών παιχνιδιών για την ευαισθητοποίηση των πελατών του σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σήμαινε ότι ο κίνδυνος ήταν ελάχιστος. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, καθώς και το γεγονός ότι οι παραβάσεις δεν ήταν, μεμονωμένα ή συλλογικά, αρκετά σοβαρές ώστε να δικαιολογούν προειδοποίηση και πρόστιμο, το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κύρωση ήταν δυσανάλογη και ότι η Spelinspektionen δεν είχε ακολουθήσει την κατάλληλη διαδικασία έρευνας.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν μια νίκη για την ATG, η οποία πάντα αμφισβητούσε την ποινή. Η ATG δήλωσε ότι ήταν ικανοποιημένη με την απόφαση και ότι συνέχισε να επενδύει στα μέτρα της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ώστε να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές της συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η ετυμηγορία αποτελεί επίσης ήττα για την Spelinspektionen, η οποία έχει επικριθεί για τους χειρισμούς της σε υποθέσεις AML. Η Spelinspektionen δήλωσε ότι σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου και εξετάζει την απόφαση για να διαπιστώσει αν απαιτούνται αλλαγές στις διαδικασίες διερεύνησης.

Η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση προς τους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών για τη σημασία της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς περί AML. Οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν τους κινδύνους οικονομικών κυρώσεων εάν δεν συμμορφωθούν με τους νόμους και τους κανονισμούς περί AML.

Οι επιπτώσεις της δίκης και της δικαστικής απόφασης

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι ένα σοβαρό έγκλημα που περιλαμβάνει την απόκρυψη της παράνομης προέλευσης των χρημάτων. Συχνά χρησιμοποιείται από εγκληματίες για να ξεπλύνουν χρήματα που έχουν κερδίσει από παράνομες δραστηριότητες όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η εμπορία όπλων και η διαφθορά.

Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί προτεραιότητα για πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Στη Σουηδία, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διέπεται από τον νόμο του 1998 περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο νόμος αυτός υποχρεώνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα τυχερά παιχνίδια με πράκτορες έχουν γίνει ένας προνομιακός τομέας για τους νομιμοποιητές εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο νόμος πρέπει να αγνοηθεί.

Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της ATG, Hasse Lord Skarplöth, οι μέθοδοι έρευνας της APG πρέπει να επανεξεταστούν, όπως και οι πρόσφατες αποφάσεις της. Επισημαίνει την επιθυμία της ρυθμιστικής αρχής να αυξήσει το όριο των ποινών σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια SEK σε μελλοντικές υποθέσεις. Κατά την άποψή του, το αίτημα αυτό θα πρέπει να επανεξεταστεί σοβαρά υπό το πρίσμα της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου.

Φτάνει στο σημείο να αναφέρει την ασυμφωνία μεταξύ των μεθόδων της σουηδικής ρυθμιστικής αρχής τυχερών παιχνιδιών και του υπόλοιπου κόσμου. Για τον Skarplöth, η SGA θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην υποστήριξη των φορέων εκμετάλλευσης που επιδεικνύουν καλή θέληση αντί να ξοδεύει τον χρόνο της τιμωρώντας όσους εμπλέκονται στο σύστημα αδειοδότησης. Προσθέτει ότι η SGA θα μπορούσε να αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος των πόρων της στην υπεράσπιση της σουηδικής αγοράς με άδεια σε πρώτη φάση και στη δίωξη των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών χωρίς άδεια σε δεύτερη φάση.

Θα πρέπει να σημειωθεί σε αυτή την περίπτωση ότι η AGT δεν ήταν ο μόνος φορέας τυχερών παιχνιδιών που επηρεάστηκε από τις κυρώσεις, η θυγατρική της Kindred Group, Spooniker, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10,9 εκατομμυρίων SEK. και ένας άλλος φορέας εκμετάλλευσης, η PinBet, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2 εκατομμυρίων SEK για παρόμοιες παραβάσεις.