Wed. May 29th, 2024
Κολομβία

Η ρυθμιστική αρχή τυχερών παιχνιδιών της Κολομβίας, Coljuegos, έχει υποβάλει την ιδέα να γίνει ο εποπτικός φορέας για τη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών στην Κολομβία. Η πρωτοβουλία αυτή αναμένει επί του παρόντος την έγκριση του Κογκρέσου. Στόχος της είναι να καθιερωθεί η Coljuegos ως η εποπτική αρχή για όλες τις εμπορικές επικοινωνίες που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα επιβάλλουν περιορισμούς στο περιεχόμενο των διαφημίσεων και θα καθορίζουν επίσης ανώτατα όρια για τις δαπάνες μάρκετινγκ. Θα προτείνουν επίσης μηχανισμούς για την προστασία των ανηλίκων και την πρόληψη των ζημιών που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια. Επιπλέον, θα εξαρτούσαν τις αθλητικές συμπράξεις από την άδεια της Coljuegos και θα ζητούσαν αυστηρή φορολογική συμμόρφωση των φορέων εκμετάλλευσης. Εάν υιοθετηθεί, η μεταρρύθμιση αυτή θα μπορούσε να μετατρέψει τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών της Κολομβίας σε έναν πιο διαφανή και υπεύθυνο τομέα, ενώ η εφαρμογή της προβλέπεται για την 1η Ιανουαρίου 2024.

Καλή επισκόπηση της ρύθμισης της διαφήμισης

Η ρυθμιστική αρχή τυχερών παιχνιδιών της Κολομβίας, Coljuegos, προτείνει την ανάληψη της ρύθμισης της διαφήμισης τυχερών παιχνιδιών στην Κολομβία. Το στρατηγικό όραμα της Coljuegos για τη ρύθμιση της διαφήμισης τυχερών παιχνιδιών βασίζεται σε μια προσέγγιση που είναι τόσο περιεκτική όσο και διεξοδική. Η ρύθμιση αυτή έχει σχεδιαστεί για να να παρέχει ένα ακριβές πλαίσιο για όλες τις μορφές εμπορικής επικοινωνίας στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ των οικονομικών επιταγών των φορέων εκμετάλλευσης και της ουσιαστικής προστασίας των καταναλωτών.

Η εφαρμογή σαφών κατευθυντήριων γραμμών έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι κάθε διαφήμιση, χορηγία ή εκστρατεία μάρκετινγκ συμμορφώνεται με το γράμμα του νόμου. Προβλέποντας τον κοινωνικό αντίκτυπο της διαφήμισης σε διάφορα τμήματα του πληθυσμού, η Coljuegos αποδεικνύει τη δέσμευσή της για μια βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών που λειτουργεί με ακεραιότητα και διαφάνεια. Έτσι, αυτό το παγκόσμιο όραμα δεν είναι απλώς μια σειρά από περιορισμούς. Είναι η αντανάκλαση της επιθυμίας να διατηρηθεί η ηθική στο επίκεντρο της δραστηριότητας των τυχερών παιχνιδιών με αυθεντικές και αξιόπιστες πληροφορίες.

Κατευθυντήριες γραμμές και περιορισμοί διαφήμισης

Στον πολύπλοκο τομέα των τυχερών παιχνιδιών, η διαφήμιση αποτελεί κεντρικό πυλώνα. Διαμορφώνει τις αντιλήψεις και επηρεάζει τις αποφάσεις. Ανταποκρινόμενη σε αυτή την πραγματικότητα, η Coljuegos εισάγει ακριβείς κατευθυντήριες γραμμές και αυστηρούς περιορισμούς. Στο εξής, όλες οι διαφημίσεις που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια πρέπει να μεταφέρουν ένα σαφές μήνυμα, χωρίς αμφιβολίες ή παραπλανητική αποπλάνηση. Απαγορεύονται οι ψευδείς ισχυρισμοί που υποδηλώνουν ότι τα τυχερά παιχνίδια είναι χωρίς κίνδυνο ή εγγενώς κερδοφόρα. Ο περιορισμός αυτός καταρρίπτει έτσι τους επιβλαβείς μύθους που συχνά περιβάλλουν τις δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών.

Η διαφάνεια είναι ο νέος κανόνας: κάθε διαφημιστικό μήνυμα πρέπει να αναφέρει σαφώς την οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του. Οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τους νέους αυτούς κανόνες ισχύουν επίσης για την τοποθέτηση διαφημίσεων. Οι περιορισμοί αυτοί εξαλείφουν την παρουσία διαφημίσεων σε χώρους που συχνάζουν νέοι. Επιπλέον, η ηλικία των διαφημιστικών στόχων υπόκειται πλέον σε αυξημένη επιτήρηση. Θα υπάρξουν ηλικιακοί περιορισμοί για τις διαφημίσεις στις μηχανές αναζήτησης και ο αποκλεισμός των αυτοαποκλειόμενων ατόμων από το παιχνίδι. Η Coljuegos διασφαλίζει ότι η διαφήμιση δεν αποτελεί όχημα ανευθυνότητας. Αντίθετα, η διαφημιστική προβολή πρέπει να είναι ένα συνειδητό και ρυθμιζόμενο μέσο επικοινωνίας, ευθυγραμμισμένο με τις αξίες της προστασίας και της κοινωνικής ευθύνης.

Περιορισμός των δαπανών μάρκετινγκ

Στο πλαίσιο του ψηφίσματος του, ο Coljuegos εισάγει ένα αυστηρό πλαίσιο για το ανώτατο όριο των δαπανών μάρκετινγκ στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Οι φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται πλέον να περιορίσουν τον προϋπολογισμό τους για την προώθηση στο 20% των εκτιμώμενων ακαθάριστων εσόδων τους από τα τυχερά παιχνίδια. Αυτό το οικονομικό ανώτατο όριο αποσκοπεί στη διασφάλιση μιας ισορροπημένης διαφημιστικής πρακτικής. Ο περιορισμός αυτός αποσκοπεί στην αποτροπή υπερβολικών δαπανών που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν ανεύθυνα τυχερά παιχνίδια.

Επιπλέον, το μέτρο αυτό απαιτεί από τους φορείς εκμετάλλευσης να υποβάλλουν ετήσιο σχέδιο επενδύσεων σε διαφήμιση, με τριμηνιαίες εκθέσεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Η Coljuegos, ως εποπτικός φορέας, θα διασφαλίσει ότι τα όρια αυτά εφαρμόζονται αυστηρά. Ο φορέας θα είναι έτοιμος να επιβάλει σημαντικές κυρώσεις σε φορείς που υπερβαίνουν αυτά τα όρια. Αυτοί οι οικονομικοί έλεγχοι αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο στην καταπολέμηση των επιθετικών διαφημιστικών πρακτικών και αποσκοπούν στην προώθηση ενός υγιέστερου και πιο υπεύθυνου περιβάλλοντος τυχερών παιχνιδιών.

Συνεργασία με αθλητικές ομάδες

Οι συνεργασίες με αθλητικές ομάδες αποτελούν βασικό μέρος της στρατηγικής μας. Το ψήφισμα Coljuegos ορίζει ένα αυστηρό πλαίσιο για αυτές τις συμμαχίες. Ορίζει ότι μόνο οι αδειοδοτημένοι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες χορηγίας με κολομβιανές ομάδες. Το μέτρο αυτό εγγυάται ότι οι διαφημιστικές επενδύσεις σέβονται τα καθιερωμένα ανώτατα όρια και διατηρούν την ακεραιότητα του αθλήματος.

Οι ομάδες πρέπει να λαμβάνουν έγκριση από την Coljuegos, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι συνεργασίες αυτές είναι νόμιμες και διαφανείς. Αυτός ο προσεκτικός έλεγχος αποσκοπεί στην εξισορρόπηση των εμπορικών συμφερόντων με την προστασία των καταναλωτών και την ακεραιότητα των αθλητικών αγώνων. Ως αποτέλεσμα, το ψήφισμα ενθαρρύνει τις μελετημένες συνεργασίες που ευθυγραμμίζονται με τις υπεύθυνες πρακτικές τυχερών παιχνιδιών και τα υψηλά ηθικά πρότυπα.

Κυρώσεις και φορολογική συμμόρφωση

Σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει την αυστηρότητα και την ακεραιότητα, ο Coljuegos αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα τη μη συμμόρφωση με τη φορολογία. Οι φορείς εκμετάλλευσης που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια διαφημιστικών δαπανών που έχουν καθοριστεί θα αντιμετωπίζουν αυστηρές κυρώσεις. Αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως και 100% του ποσού υπέρβασης, μια προειδοποιητική βολή στην πλώρη της οικονομικής πειθαρχίας. Στόχος του μέτρου αυτού είναι να καθιερωθεί μια κουλτούρα αυστηρής συμμόρφωσης με τους φορολογικούς κανονισμούς. Οι άδειες λειτουργίας, εν τω μεταξύ, υπόκεινται σε άψογη συμμόρφωση.

Ο Coljuegos, σε απερίφραστο τόνο, προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε παράβαση των φορολογικών υποχρεώσεων δεν θα θέσει σε κίνδυνο μόνο τη δυνατότητα ανανέωσης της άδειας, αλλά θα θέσει σε κίνδυνο και τη λειτουργική νομιμότητα της εν λόγω οντότητας. Με αυτόν τον τρόπο, η φορολογική ευθύνη καθίσταται κεντρικός πυλώνας της επιχειρηματικής δεοντολογίας που απαιτεί η ρυθμιστική αρχή. Σφραγίζει τη δέσμευση των φορέων εκμετάλλευσης για υπεύθυνη εμπορική συμπεριφορά.

Ρυθμιστικές ενημερώσεις και εργαλεία υπεύθυνου τζόγου

Η Coljuegos, η Εθνική Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της Κολομβίας, πρόκειται να ενισχύσει τη ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών με μέτρα που επικεντρώνονται στην κοινωνική ευθύνη. Με αυτό το σκεπτικό, το προτεινόμενο ψήφισμα εισάγει αυστηρότερες απαιτήσεις αδειοδότησης και αλλαγές στη διαχείριση των καταθέσεων με πιστωτικές κάρτες. Οι προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες καθίστανται το προτιμώμενο μέσο συναλλαγής, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο υπερβολικών δαπανών.

Ταυτόχρονα, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να υιοθετήσουν προληπτικά εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού. Σκοπός αυτών των εργαλείων είναι να εντοπίζουν και να μετριάζουν την επικίνδυνη συμπεριφορά των παικτών. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια αποφεύγοντας την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών σε άτομα που παρουσιάζουν ενδείξεις προβληματικής συμπεριφοράς στον τζόγο. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν μέρος μιας συνολικής προσπάθειας για τη διασφάλιση μιας ασφαλούς και δίκαιης εμπειρίας τυχερών παιχνιδιών για όλους τους Κολομβιανούς.