Thu. May 23rd, 2024
Νέα Νότια Ουαλία

Η ρυθμιστική αρχή Liquor & Gaming NSW της Νέας Νότιας Ουαλίας εισάγει ένα νέο μέτρο. Στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι τα καταστήματα εστίασης και τυχερών παιχνιδιών της περιοχής συμμορφώνονται με τα ισχύοντα ρυθμιστικά πρότυπα. Επιπλέον, η πρωτοβουλία αυτή ενθαρρύνει τα ιδρύματα να δεσμευτούν για υπεύθυνη συμπεριφορά. Επικεντρώνεται επίσης στην πρόληψη και τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών που συνδέονται με τις δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών.

Τα πραγματικά θεμέλια και οι δράσεις της μεταρρύθμισης που εφαρμόζει η Liquor & Gaming NSW

Με τη μεταρρύθμιση αυτή, οι ρυθμιστικοί φορείς ενισχύουν τη στάση τους έναντι των πλατφορμών τυχερών παιχνιδιών, προκειμένου να εγγυηθούν επαρκή προστασία των καταναλωτών. Στο επίκεντρο αυτής της πρωτοβουλίας βρίσκεται το πρόγραμμα στοχευμένης συμμόρφωσης, ένα μέτρο που εφαρμόζεται εδώ και αρκετό καιρό.

Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, οι έλεγχοι και οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με στοχευμένο τρόπο. Αυτό επιτρέπει στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν πιθανές παραβάσεις και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάστασή τους. Ο κύριος στόχος είναι η πρόληψη της κατάχρησης, της ανεύθυνης συμπεριφοράς και των πιθανών ζημιών που συνδέονται με τις δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών.

Η ρυθμιστική αρχή έλαβε πρόσφατα σημαντική δράση στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των μέτρων της. Συγκεκριμένα, η Liquor & Gaming NSW ξεκινά ένα πρόγραμμα 500 επιθεωρήσεων για να αξιολογήσει κατά πόσον οι αδειοδοτημένοι και εξουσιοδοτημένοι χώροι εκπληρώνουν αποτελεσματικά την αποστολή τους για την ελαχιστοποίηση της βλάβης. Αυτοί οι εις βάθος έλεγχοι θα καλύψουν τις λειτουργίες των χώρων τυχερών παιχνιδιών καθώς και άλλες συναφείς υπηρεσίες.

Στόχος είναι να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις ή μη συμμορφούμενες πρακτικές και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάστασή τους. Κατά τη διενέργεια αυτών των σε βάθος ελέγχων, η ρυθμιστική αρχή έχει δύο κύριους στόχους. Πρώτον, επιδιώκει να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Δεύτερον, επιδιώκει να προωθήσει ένα ασφαλέστερο και πιο ηθικό περιβάλλον τυχερών παιχνιδιών.

Μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με τη θέση των ΑΤΜ

Το ζήτημα της θέσης των ΑΤΜ και της διάταξης των χώρων έχει μεγάλη σημασία στις επιθεωρήσεις που διενεργούνται. Οι επιθεωρητές δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο οι αδειοδοτημένοι χώροι οργανώνουν το χώρο τους προκειμένου να αποτρέψουν την υπερβολική συμπεριφορά στα τυχερά παιχνίδια.

Αξιολογούν κατά πόσον οι πελάτες αναγκάζονται να περάσουν μέσα από χώρους τυχερών παιχνιδιών προτού μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε άλλους χώρους, όπως το μπαρ. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι χώροι προάγουν ένα υπεύθυνο και ασφαλές περιβάλλον για όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τους χώρους τους.

Η Liquor & Gaming NSW τηρεί αμετακίνητη στάση σε αυτά τα ζητήματα και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να επιβάλει τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη νομοθεσία. Κάθε διαπίστωση μη συμμόρφωσης με τη θέση των ΑΤΜ ή τους γενικούς κανόνες διάταξης αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη δυνατή αυστηρότητα. Οι κυρώσεις επιβάλλονται εντός των κατάλληλων χρονικών πλαισίων για να διασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις συμμορφώνονται και διατηρούν την ακεραιότητα των καθιερωμένων ρυθμιστικών προτύπων.

Γνώμες των διαφόρων ρυθμιστικών αρχών τυχερών παιχνιδιών σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν

Σύμφωνα με την Jane Lin, τα μέτρα ελαχιστοποίησης της ζημίας είναι υψίστης σημασίας. Αποσκοπούν στη διασφάλιση μιας ασφαλούς βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών, περιορίζοντας τον κίνδυνο ανάπτυξης κακών συνηθειών ή ζημίας από τα τυχερά παιχνίδια.

Η Lin επισημαίνει ότι το πρόγραμμα συμμόρφωσής τους αποσκοπεί στην προώθηση μιας ασφαλέστερης κουλτούρας τυχερών παιχνιδιών. Επίσης, στοχεύει στην προστασία των πελατών και της ευρύτερης κοινότητας από τα προβλήματα που σχετίζονται με τον υπερβολικό τζόγο.

Από αυτή την άποψη, η εστίαση εστιάζεται σε δύο βασικές πτυχές. Η πρώτη είναι η πρόληψη των βλαβερών συνεπειών των τυχερών παιχνιδιών, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα προτεραιότητα. Η δεύτερη είναι η δημιουργία ενός υπεύθυνου περιβάλλοντος.

Κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τους διάφορους κανονισμούς

Οι επιθεωρήσεις ενδέχεται να μην έχουν τον ίδιο αντίκτυπο υψηλού προφίλ με την πρόσφατη έρευνα του Crown Melbourne στη Βικτώρια. Παρ’ όλα αυτά, παρέχουν μια πολύτιμη ευκαιρία να αποκτήσει κανείς λεπτομερή εικόνα για το τι συμβαίνει στα καταστήματα τυχερών παιχνιδιών.

Προκειμένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η συμμόρφωση των χώρων διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, υπάρχουν κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς. Για παραβάσεις μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις έως και 5.500 A$ (3.800 δολάρια). Αυτές οι χρηματικές ποινές λειτουργούν αποτρεπτικά για να ενθαρρύνουν τα καταστήματα τυχερών παιχνιδιών να συμμορφώνονται με τα καθιερωμένα πρότυπα και να αποτρέπουν επιβλαβείς συμπεριφορές.

Η ρυθμιστική αρχή έχει διακριτική ευχέρεια να εφαρμόζει αυτές τις κυρώσεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και τις περιστάσεις κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει έναν βαθμό ευελιξίας στην προσαρμογή των μέτρων επιβολής κυρώσεων στις εκάστοτε περιστάσεις.

Στην προηγούμενη φάση, η Liquor & Gaming NSW πραγματοποίησε συνολικά 875 επιθεωρήσεις. Αυτές οι εις βάθος επιθεωρήσεις εντόπισαν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα καθιερωμένα πρότυπα. Ως αποτέλεσμα, εκδόθηκαν 77 ειδοποιήσεις επιβολής προστίμου σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών που δεν συμμορφώνονταν με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι κυρώσεις αυτές χρησιμεύουν για να υπενθυμίσουν στους φορείς του κλάδου τη σημασία της συμμόρφωσης με τα ρυθμιστικά πρότυπα.