Thu. May 23rd, 2024
GambleAware

Ο προβληματικός τζόγος μεταξύ των γυναικών έχει κερδίσει πρόσφατα έδαφος στη Βρετανία, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τη φιλανθρωπική οργάνωση GambleAware. Αν και το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε συνθήκες που δεν είναι πάντα υπό τον έλεγχο των εμπλεκομένων, εντούτοις πρόκειται για ένα πρόβλημα που η GambleAware και οι ενδιαφερόμενοι φορείς της σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο.

Οι γυναίκες όλο και περισσότερο παρούσες σε μια δραστηριότητα που μέχρι σήμερα θεωρούνταν προνόμιο των ανδρών

Η GambleAware επικαιροποίησε την έρευνά της με θέμα “Βρετανικές γυναίκες και τζόγος” με στόχο να αναδείξει τους μοναδικούς παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα τζόγου ή αυξημένο κίνδυνο σε αυτό το τμήμα του πληθυσμού. Με πρωτοβουλία της GambleAware υπό την ιδιότητά της ως φιλανθρωπικής οργάνωσης του Ηνωμένου Βασιλείου που χορηγεί επιχορηγήσεις για την έρευνα, την εκπαίδευση και τη θεραπεία του προβληματικού τζόγου, η μελέτη διεξήχθη από την IFF Research σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και με τη συμβουλή της GamCare.

Η εμπεριστατωμένη αυτή έρευνα ανέδειξε τους παράγοντες που συχνά οδηγούν τις γυναίκες να εμπλακούν σε επιβλαβείς συμπεριφορές τυχερών παιχνιδιών, προσφέροντας βασικές συστάσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης επικεντρώνονται σε τέσσερις κύριους παράγοντες που οδηγούν τις γυναίκες στην εμπλοκή τους σε δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών.

Τα αρχικά ευρήματα υποδεικνύουν “ψυχολογικά κίνητρα” που μπορούν να οδηγούν τις γυναίκες να αναζητούν θετικά συναισθήματα. Οι συμμετέχουσες περιέγραψαν τη γοητεία των τυχερών παιχνιδιών ως “το ενδιαφέρον” ή “τη συγκίνηση”- για πολλούς, τα τυχερά παιχνίδια αντιπροσωπεύουν μια διαφυγή από αρνητικά συναισθήματα όπως η πλήξη και το άγχος. Η μελέτη ανέδειξε επίσης κοινωνικούς παράγοντες, αποκαλύπτοντας ότι οι γυναίκες συχνά στρέφονται στα τυχερά παιχνίδια για να σφυρηλατήσουν και να διατηρήσουν σχέσεις με φίλους, γνωστούς, οικογένεια ή συναδέλφους. Αυτό υποδηλώνει ότι η κοινωνική συνιστώσα των τυχερών παιχνιδιών μπορεί να είναι πιο σημαντική για τις γυναίκες απ’ ό,τι φαίνεται αρχικά.

Ένα είδος διαφυγής από τους οικογενειακούς περιορισμούς και την ανασφάλεια;

Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από τη μελέτη αυτή είναι τα οικονομικά κίνητρα που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενθάρρυνση των γυναικών να παίζουν τυχερά παιχνίδια. Η προοπτική να κερδίσουν χρήματα αποτελεί συχνά μια ελκυστική λύση για την αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων. Ορισμένες συμμετέχουσες ανέφεραν την επιθυμία να αυξήσουν τα οικονομικά του νοικοκυριού τους ή να ξεφύγουν από τη φτώχεια, τις σχέσεις ή την ενδοοικογενειακή βία ως λόγους για τον τζόγο.

Τέλος, η έκθεση προσδιόρισε τις πρακτικές του κλάδου, όπως το μάρκετινγκ και η διαφήμιση, ως παράγοντες που ασκούν επιρροή. Οι στρατηγικές διαφήμισης ειδικά για τα δύο φύλα, που συχνά περιλαμβάνουν την υποστήριξη γυναικών διασημοτήτων ή εκστρατείες που απευθύνονται ειδικά σε γυναίκες, ενθαρρύνουν όσους ήδη παίζουν τυχερά παιχνίδια να συνεχίσουν, και ενδεχομένως να αυξήσουν, τη συμπεριφορά τους στον τζόγο.

Έχουν ληφθεί μέτρα για να περιοριστεί μακροπρόθεσμα το πρόβλημα του εθισμού των γυναικών στα τυχερά παιχνίδια

Η Anna Hargrave, Διευθύντρια Commissioning της GambleAware, εξέφρασε την ανησυχία της για τα αποτελέσματα της μελέτης. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, αποκαλύπτουν τις κινητήριες δυνάμεις του τζόγου που μπορούν δυστυχώς να θέσουν τις γυναίκες σε κίνδυνο προβληματικού τζόγου και δείχνουν ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδηγούν τις γυναίκες να παίζουν περισσότερο. Ωστόσο, ο κύριος τομέας ανησυχίας για την Anna Hargrave είναι το μάρκετινγκ και η διαφήμιση.

Παρ’ όλα αυτά, εμπνευσμένη από αυτά τα αποτελέσματα, η μελέτη προτείνει μια σειρά συστάσεων για την παροχή αποτελεσματικότερης υποστήριξης στις γυναίκες που είναι θύματα βλάβης σχετιζόμενης με τα τυχερά παιχνίδια. Οι ερευνητές υπογράμμισαν τη σημασία των ειδικών για το φύλο υπηρεσιών που διαθέτουν την τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουν την πολύπλευρη φύση των βλαβών που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια, οι οποίες ενίοτε επικαλύπτονται με θέματα ψυχικής υγείας, οικονομικά και ενδοοικογενειακής βίας. Οι συστάσεις αυτές είναι ουσιαστικές, δεδομένης της μείωσης του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τη συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια, παρά τις κοινωνικές αντιλήψεις ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να παίζουν τυχερά παιχνίδια.

Επιπλέον, χρειάζονται περισσότερες υπηρεσίες για να βοηθηθούν όσοι επηρεάζονται έμμεσα από τη συμπεριφορά κάποιου άλλου στα τυχερά παιχνίδια. Οι γυναίκες θα εμπίπτουν κυρίως σε αυτή την κατηγορία, σύμφωνα με την έκθεση, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για ολοκληρωμένες και υποστηρικτικές στρατηγικές. Η Laura Burke είναι επικεφαλής του προγράμματος GamCare για τις γυναίκες και πιστεύει ότι η μελέτη αυτή είναι σημαντική, καθώς παρέχει καλύτερη κατανόηση των μοναδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε σχέση με τις βλάβες των τυχερών παιχνιδιών και πώς μπορούν να προσαρμοστούν οι υπηρεσίες υποστήριξης για την αντιμετώπισή τους.

Η έρευνα που ανέθεσε η GambleAware προσφέρει, τέλος, ανεκτίμητες γνώσεις σχετικά με τους ψυχολογικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και σχετιζόμενους με τη βιομηχανία παράγοντες που συμβάλλουν στην ενασχόληση των Βρετανίδων με τα τυχερά παιχνίδια. Η GambleAware τρέφει την ελπίδα ότι αυτή η έρευνα θα θέσει τα θεμέλια για μια ευρύτερη κατανόηση αυτών των πολύπλοκων ζητημάτων, καθώς και ότι θα παράσχει έναν οδικό χάρτη για μελλοντικές παρεμβάσεις και έρευνες. Σημαντικό για τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι ότι επισημάνθηκε η ανάγκη για μια προληπτική, εθνική προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτού του αυξανόμενου προβλήματος, με τις συστάσεις της μελέτης να αποτελούν ένα ελπιδοφόρο σημείο εκκίνησης.