Mon. Jun 17th, 2024
Μάλτα

Αφού ξεχωρίστηκε από την Αυστρία και τη Γερμανία επειδή φιλοξενούσε παρόχους τυχερών παιχνιδιών που δεν ήταν αναγνωρισμένοι στις αντίστοιχες χώρες τους, η Μάλτα, με σχέδιο νόμου, δείχνει τη βούλησή της να μη συμμορφώνεται πλέον με τις ξένες κυρώσεις που εκδίδονται από τα δικαστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με επικεφαλής τον Σίλβιο Σκέμπρι, υπουργό Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Ταμείων και Γης της Μάλτας, η νησιωτική χώρα επιδιώκει να ανατρέψει τους ισχυρισμούς της γερμανικής και της αυστριακής κυβέρνησης ότι οι πάροχοι τυχερών παιχνιδιών που εδρεύουν στο έδαφός της κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ από τους αντίστοιχους πολίτες τους. Πρόκειται για μια κατάσταση που έχει οδηγήσει στο άνοιγμα μιας έντονης συζήτησης, η οποία κάθε άλλο παρά ομόφωνη είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όχι στην εκτέλεση των αποφάσεων των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Κοινοβούλιο της Μάλτας μόλις κατέθεσε νομοσχέδιο που καλεί τα δικαστήρια των κρατών μελών της ΕΕ να αγνοούν την εκτέλεση οποιασδήποτε αλλοδαπής απόφασης. Γνωστή ακόμη ως τροπολογία 55 στον νόμο της Μάλτας για τα τυχερά παιχνίδια, η πρωτοβουλία, της οποίας ηγείται ο Silvio Schembri, υπουργός Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Ταμείων και Κτημάτων της Μάλτας, αφορά άμεσα και τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, καθώς στο παρελθόν αρκετές επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών με έδρα τη Μάλτα έχουν καταδικαστεί από δικαστήρια της ΕΕ προς όφελος ενός κράτους-κατήγορου.

Το νομοσχέδιο έρχεται στον απόηχο των νομικών ενεργειών της Γερμανίας και της Αυστρίας κατά της Μάλτας. Οι δύο χώρες κατηγορούν τα νησιωτικά κράτη ότι δεν σέβονται την οικονομική τους κυριαρχία, ιδίως επιτρέποντας στις εταιρείες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών που εδρεύουν στη Μάλτα να προσφέρουν παιχνίδια στην Αυστρία και τη Γερμανία, οι οποίες έχουν όλες τις δικές τους εσωτερικές εμπορικές πολιτικές όσον αφορά τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.

Κατά τη γνώμη πολλών, η στάση που επιθυμεί να υιοθετήσει η Μάλτα είναι μια στάση που τείνει να αγνοήσει τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια απόφαση που τείνει να ταρακουνήσει τα δικαστήρια της ΕΕ.

Κατηγορία…

Σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία, μόνο η θυγατρική “win2day” της Casinos Austria επιτρέπεται νόμιμα να προσφέρει τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο στην Αυστρία. Αυτό είναι κοινώς γνωστό. Όμως ορισμένες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών με έδρα τη Μάλτα το αγνοούν αυτό και προσφέρουν τα παιχνίδια τους στο διαδίκτυο στην Αυστρία. Επί του παρόντος, περίπου 3.500 αυστριακοί παίκτες αρκούνται στο να παίζουν στις προσφορές των επιχειρήσεων που εδρεύουν στη Μάλτα. Όσον αφορά τα χρήματα, οι εταιρείες αυτές κερδίζουν περισσότερα από 350 εκατομμύρια ευρώ από τους Αυστριακούς. Δεδομένου ότι αυτό συμβαίνει ήδη εδώ και 3 δεκαετίες, το συνολικό ποσό που πιθανόν να διεκδικηθεί θα μπορούσε να φτάσει τα 900 εκατομμύρια ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, η αυστριακή κυβέρνηση εξετάζει αυτές τις πολλαπλές υποθέσεις για να απαιτήσει δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι και άλλες υποθέσεις ή ομαδικές αγωγές που έχουν κατατεθεί κατά της Μάλτας αναμένουν ακόμη την εκδίκασή τους…

Οι αξιώσεις της Γερμανίας κινούνται επίσης στο ίδιο μήκος κύματος με αυτές της Αυστρίας. Μη επιθυμώντας πλέον να βλέπει τις προσφορές τυχερών παιχνιδιών των φορέων εκμετάλλευσης με έδρα τη Μάλτα διαθέσιμες στους πολίτες της, η καταγγελία της παραμένει σε εκκρεμότητα ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Σύμφωνα με τους Γερμανούς δικηγόρους, η στάση της Μάλτας θεωρείται ως ένας τρόπος καταπάτησης των νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα έχει επίσης δρομολογήσει τη δική της ρυθμιστική αρχή τυχερών παιχνιδιών και έχει δηλώσει ότι θα διώξει ποινικά όλους τους ξένους παρόχους που δεν αναγνωρίζονται και δεν έχουν άδεια στη Γερμανία.

Ένα ισορροπημένο πλαίσιο νομολογίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Ενώ ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουν τα δικαστήρια της κοινότητας αυτής αποτελούν μέσο ενοποίησης της νομολογίας και ανάπτυξης των διεθνών σχέσεων, ορισμένες χώρες, όπως η Μάλτα, υπονομεύουν αυτή τη φιλοδοξία περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής της. Πράγματι, αρκετές χώρες έχουν καταφέρει να κερδίσουν υποθέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέποντάς τους να ορίσουν μονοπώλια τυχερών παιχνιδιών εντός των συνόρων τους. Και παρόλο που τα δικαστήρια της ΕΕ πολύ συχνά δυσκολεύονται να συμβιβάσουν και να εξισορροπήσουν το δικαίωμα ενός κράτους μέλους να προστατεύει τους πολίτες του και τα δικαιώματα άλλων κρατών μελών να παρέχουν υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ένωση, η φιλοσοφία του ελεύθερου εμπορίου και η καταπολέμηση της μονοπώλησης παραμένουν οι κατευθυντήριοι πυλώνες της.

Σε αυτή την επιθυμία να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα της Ένωσης και τα συμφέροντα κάθε κράτους μέλους, τρεις αντιφατικές νομικές αρχές διασταυρώνονται συχνά μεταξύ τους. Αυτές είναι: η ιδέα της δυνατότητας να καθοριστεί μια κοινή πολιτική που να είναι κατάλληλη για όλους- η ιδέα της υποταγής των νόμων στους σκοπούς της εξέλιξης και της ανάπτυξης της κοινότητας- και τέλος το ζήτημα των πιο εκτεταμένων προσαρμογών, οι οποίες αποτελούν μια μορφή νομικής πρακτικής που επιτρέπει τη σύνταξη νομοθεσίας σε έναν συγκεκριμένο τομέα (για παράδειγμα, τα τυχερά παιχνίδια), η οποία είναι ειδική για κάθε χώρα, προκειμένου να προστατευθούν οι υπήκοοί της από ορισμένες προκαταλήψεις και από την αυξανόμενη εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο. Μελετώντας, αρκετοί αναλυτές διεθνών νομικών θεμάτων πιστεύουν ότι ακόμη και σε μια κατάσταση ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών, η προστασία των ατόμων, δηλαδή των πολιτών, έχει προτεραιότητα έναντι οτιδήποτε άλλου. Ωστόσο, για το ίδιο θέμα, ο δικτυακός τόπος europa.eu εξηγεί την αρχή διαφορετικά: ένας από τους κύριους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, ανεξαρτήτως συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προορίζεται να είναι ένας χώρος ελεύθερου εμπορίου, όπου δεν θα πρέπει να υπάρχουν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.