Mon. Jun 17th, 2024
Κουρασάο Egaming

Οι άδειες online καζίνο του Κουρασάο πρόκειται να υποστούν μια σειρά σημαντικών αλλαγών από τα τέλη του καλοκαιριού του 2023. Σύμφωνα με εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές πηγές, από την 1η Σεπτεμβρίου 2023, όλες οι άδειες διαδικτυακών καζίνο θα προέρχονται αποκλειστικά από το Συμβούλιο Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών, τον κυβερνητικό φορέα που είναι αρμόδιος για τη ρύθμιση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρύθμισης του διαδικτυακού τζόγου στο Κουρασάο, ο οποίος σήμερα θεωρείται από πολλούς εμπειρογνώμονες ανεπαρκώς ρυθμισμένος.

Χρονολόγιο των γεγονότων

Αυτή η σημαντική μεταρρύθμιση του κλάδου των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών του Κουρασάο είναι η συνέπεια των πολυάριθμων ανησυχιών που διατυπώθηκαν από τις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές και ειδικότερα από την κεντρική κυβέρνηση στο Άμστερνταμ σχετικά με τη ρύθμιση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στο Κουρασάο, οι οποίες έχουν επανειλημμένα επισημάνει τις ανεπάρκειες των ρυθμιστικών απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σε απάντηση αυτών των ανησυχιών, η κυβέρνηση του Κουρασάο έλαβε μέτρα για την ενίσχυση της ρύθμισης των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την εισαγωγή του Συμβουλίου Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του Κουρασάο (GCB) ως ρυθμιστικής αρχής και του Εθνικού Διατάγματος Τυχερών Παιχνιδιών (LOK), το οποίο αποτελεί τη σχεδιαζόμενη νομοθεσία που θα μεταρρυθμίσει το καθεστώς αδειοδότησης της χώρας για τους αλλοδαπούς φορείς εκμετάλλευσης. Ως αποτέλεσμα, όλες οι άδειες λειτουργίας διαδικτυακών καζίνο στο Κουρασάο θα προέρχονται πλέον αποκλειστικά από τον εν λόγω φορέα και θα υπόκεινται στην εν λόγω νομοθεσία.

Εν τω μεταξύ, οι φορείς εκμετάλλευσης διαδικτυακών καζίνο με άδειες στο Κουρασάο θα παρατείνουν τις άδειες τους για ένα έτος μετά την ψήφιση του εθνικού διατάγματος για τα τυχερά παιχνίδια (LOK). Η παράταση αυτή θα επιτρέψει στους κατόχους αδειών να συνεχίσουν να λειτουργούν για ένα ακόμη έτος προτού τεθούν σε ισχύ οι νέες κανονιστικές απαιτήσεις. Οι αλλαγές αυτές θα έχουν σημαντικές συνέπειες για τις εταιρείες που λειτουργούν επί του παρόντος με άδεια στο Κουρασάο, οι οποίες θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις και το πρόσθετο κόστος για την απόκτηση και τη διατήρηση της άδειάς τους.

Οι κυριότερες αλλαγές στο σύστημα αδειοδότησης

Οι αλλαγές που έγιναν πρόσφατα από τη La LOK στο σύστημα αδειοδότησης του Κουρασάο είναι οι εξήςμεγάλης σημασίας για τον κλάδο των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών της περιοχής.. Ο LOK αποσκοπεί στην ενίσχυση των ρυθμιστικών προτύπων του κλάδου των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και στο να καταστήσει το Κουρασάο πιο ελκυστικό για τους ξένους φορείς εκμετάλλευσης διαδικτυακών καζίνο. Επιπλέον, η εγκριθείσα μεταρρύθμιση θα πρέπει να προσφέρει καλύτερη προστασία στους παίκτες, επιβάλλοντας αυστηρότερες απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα. Οι κάτοχοι αδειών στο Κουρασάο θα επηρεαστούν από αυτές τις νέες απαιτήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές εισάγουν ελέγχους για να διασφαλίσουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης συμμορφώνονται με τους κανόνες. Οι κύριες αλλαγές στο σύστημα αδειοδότησης έχουν ως εξής:

  • Νέα δομή αδειών Θα υπάρχουν δύο τύποι αδειών: B2C (επιχείρηση προς καταναλωτή) και B2B (επιχείρηση προς επιχείρηση). Οι άδειες B2C θα εκδίδονται σε διαδικτυακά καζίνο και άλλους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών που προσφέρουν παιχνίδια σε καταναλωτές. Οι άδειες B2B θα εκδίδονται σε προμηθευτές λογισμικού, επεξεργαστές πληρωμών και άλλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Οι άδειες για τα διαδικτυακά καζίνο θα εκδίδονται από την GCB σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς από την 1η Σεπτεμβρίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι άδειες αυτές δεν θα ελέγχονται άμεσα από τον ΛΟΚ, καθώς αυτό δεν αποτελεί ακόμη μέρος του “νόμου της χώρας”.
  • Αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και την πρόληψη της απάτης Η GCB θα απαιτήσει από τις επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών να εφαρμόζουν ισχυρά μέτρα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πρόληψης της απάτης για την προστασία των παικτών και την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος.
  • Ενισχυμένη προστασία των παικτών Το Συμβούλιο Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του Κουρασάο θα απαιτήσει από τους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να εφαρμόζουν ενισχυμένα μέτρα προστασίας των παικτών, όπως εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού και προγράμματα αυτοαποκλεισμού.
  • Υψηλότερα πρότυπα τεχνικής ασφάλειας Η GCB θα απαιτήσει από τους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να πληρούν υψηλότερα τεχνικά πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων των παικτών και την αποτροπή της πειρατείας.

Μια αναδρομή στην ισχύουσα νομοθεσία στο Κουρασάο

Από το 2010, το Κουρασάο αποτελεί συστατικό μέρος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και επιδιώκει να εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία για τα τυχερά παιχνίδια και να την ευθυγραμμίσει με τους κανονισμούς άλλων δικαιοδοσιών. Παρόλο που το Κουρασάο έχει πλήρη αυτονομία στα περισσότερα θέματα, υπήρξε αυξανόμενη πίεση από την ολλανδική κυβέρνηση να εκσυγχρονίσει το ρυθμιστικό της πλαίσιο, αφού το νησί χρειάστηκε βοήθεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Πράγματι, από το σύνολο της νομοθεσίας για τα τυχερά παιχνίδια στην Ευρώπη, ο νόμος του Κουρασάο για τα τυχερά παιχνίδια θεωρείται ένας από τους πιο επιτρεπτικούς και ξεπερασμένους. Η κυβέρνηση του Κουρασάο είναι τόσο ο ρυθμιστής όσο και ο πάροχος αδειών για τις ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο. Έχει χορηγήσει τέσσερις “κύριες άδειες” σε τέσσερις μεγάλους φορείς εκμετάλλευσης. Αυτές οι τέσσερις στη συνέχεια αποφασίζουν αν θα εκδώσουν ή όχι “υποάδειες” σε δευτερεύοντες φορείς εκμετάλλευσης που παρέχουν εξ αποστάσεως τυχερά παιχνίδια, όπως διαδικτυακά καζίνο ή πρακτορεία στοιχημάτων.

Από την 1η Απριλίου 2021, οι άδειες τυχερών παιχνιδιών εξ αποστάσεως είναι διαθέσιμες για παιχνίδια καζίνο, αθλητικά και ιπποδρομιακά στοιχήματα στις Κάτω Χώρες. Συνεπώς, η μεταρρύθμιση θα πρέπει να παρέχει ασφαλέστερη εμπειρία τυχερών παιχνιδιών για τους παίκτες και να διασφαλίζει ότι ο κλάδος των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών του Κουρασάο ρυθμίζεται δεόντως. Με την ενίσχυση της ρύθμισης, το Κουρασάο μπορεί όχι μόνο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Άμστερνταμ, να λάβει οικονομική στήριξη για τα κοινωνικά του προγράμματα και να προσελκύσει περισσότερους παίκτες που αναζητούν αξιόπιστες και διαφανείς ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο.

Συνοψίζοντας, ενώ οι αλλαγές αυτές μπορεί να προκαλέσουν πρόσθετο κόστος και επιπλοκές για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με άδεια στο Κουρασάο, προσφέρουν σημαντικά οφέλη για τους παίκτες και τον κλάδο στο σύνολό του, διασφαλίζοντας ότι τα τυχερά παιχνίδια ρυθμίζονται υπεύθυνα, με διαφάνεια και δικαιοσύνη.