Thu. Apr 18th, 2024
Βραζιλία

Η Βραζιλία τελικά περνάει τη νομοθεσία για τα αθλητικά στοιχήματα. Η χώρα είχε υιοθετήσει μέτρα-πλαίσιο εδώ και αρκετό καιρό χωρίς να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Μόνο όταν ανέλαβε την εξουσία ο νέος εκτελεστικός διευθυντής, Luis Inacio Lula Da Silva, υιοθετήθηκε τελικά ένα προσωρινό μέτρο, το βουλευτικό νομοσχέδιο αριθ. 1 182. Αυτό άνοιξε το δρόμο για την πραγματική ρύθμιση του τομέα των αθλητικών στοιχημάτων στη Βραζιλία.

Η Βραζιλία ρυθμίζει τελικά τα αθλητικά στοιχήματα

Τα αθλητικά στοιχήματα ρυθμίζονται πλέον στη Βραζιλία. Μετά από αρκετά χρόνια καθυστέρησης και έλλειψη πραγματικής πολιτικής πρωτοβουλίας, η χώρα αποφάσισε τελικά να παράσχει ένα νομικό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια. Το επίτευγμα αυτό μπορεί να αποδοθεί στον πρόεδρο Luiz Inacio Lula Da Silva. Συμφώνησε να εξετάσει το θέμα της ρύθμισης και της φορολόγησης των αθλητικών στοιχημάτων στη Βραζιλία. Με τον τρόπο αυτό, διαφοροποιείται από τον προηγούμενο αρχηγό του κράτους, τον Jair Bolsonaro, για τον οποίο το θέμα αυτό δεν αποτελούσε τόσο υψηλή προτεραιότητα.

Με την υπογραφή ενός προσωρινού μέτρου ο πρόεδρος Luiz Inacio Lula Da Silva επιβεβαίωσε την υιοθέτηση του νομικού πλαισίου για τα τυχερά παιχνίδια στη Βραζιλία. Μια πρόταση για τη ρύθμιση του αθλητικού στοιχήματος στη Βραζιλία διατυπώθηκε στους κανονισμούς για το βραζιλιάνικο αθλητικό στοίχημα του 2018, οι οποίοι εγκρίθηκαν με τον νόμο αριθ. 13.756. Συνεπώς, το νέο προσωρινό μέτρο αριθ. 1.182 σηματοδοτεί την έγκριση των κανονισμών για το βραζιλιάνικο αθλητικό στοίχημα. Ο πρόσφατα θεσπισθείς κανονισμός εισάγει φόρο 18% στα αθλητικά στοιχήματα.

Εγκρίθηκαν κανονισμοί της Βραζιλίας για τα αθλητικά στοιχήματα με αρκετές αλλαγές

Το τελικό κείμενο των κανονισμών του 2018 διατηρήθηκε με αρκετές τροποποιήσεις. Οι βραζιλιάνικοι κανονισμοί εγκρίθηκαν με το προσωρινό μέτρο (PM) αριθ. 1.182. Αυτό σηματοδότησε την έγκριση ορισμένων μέτρων που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική κανονιστική πρόταση του 2018. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον φορολογικό συντελεστή για τα αθλητικά στοιχήματα. Το κείμενο εισάγει υψηλότερο φόρο επί των ακαθάριστων εσόδων από τυχερά παιχνίδια. Το προσωρινό μέτρο ρυθμίζει τα αθλητικά στοιχήματα με φόρο 18%.

Οι παίκτες στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών θα πρέπει πλέον να καταβάλλουν φόρο 18% επί των ακαθάριστων εσόδων τους από δραστηριότητες που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια στη Βραζιλία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο φόρος του 18% είναι ένας από τους χαμηλότερους στην παγκόσμια αγορά τυχερών παιχνιδιών.

Η αναθεώρηση προς τα πάνω του φόρου στα αθλητικά στοιχήματα δεν είναι η μόνη αλλαγή που καταγράφεται στο προσωρινό μέτρο. Το κείμενο αριθ. 182 προέβλεπε επίσης την αύξηση των τελών αδειών, τη σύσταση βραζιλιάνικης ρυθμιστικής αρχής τυχερών παιχνιδιών και λεπτομερέστερους εμπορικούς περιορισμούς.

Η χώρα έκανε έτσι ένα αποφασιστικό βήμα στη διαδικασία ρύθμισης του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα δεδομένου ότι η βραζιλιάνικη Γερουσία ψήφισε τον νόμο αριθ. 13.756 του 2018. Αυτός ο νόμος του 2018 ενέκρινε τους κανονισμούς της Βραζιλίας για τα αθλητικά στοιχήματα για το ίδιο έτος.

Το Εθνικό Κογκρέσο της Βραζιλίας έχει σημαντικές εξουσίες στη νομοθετική διαδικασία

Στη Βραζιλία, το Εθνικό Κογκρέσο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ψήφιση της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, έχει την εξουσία να εμποδίζει προσωρινά μέτρα. Ωστόσο, αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη. Το κείμενο που υπέγραψε ο πρόεδρος Luiz Inacio Lula Da Silva ισχύει στη χώρα, με όλες τις τροποποιήσεις που περιέχει. Για να καταδειχθεί περαιτέρω η σημασία των εξουσιών του Εθνικού Κογκρέσου της Βραζιλίας, πρέπει να σημειωθεί ένα εντυπωσιακό γεγονός. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας, το όργανο έχει 120 ημέρες για να εγκρίνει το προσωρινό μέτρο που εκδίδει μονομερώς η κυβέρνηση.

Όσον αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσης και της κανονικότητας στο περιβάλλον των τυχερών παιχνιδιών, ο νόμος έχει θεσπίσει μια ρυθμιστική αρχή τυχερών παιχνιδιών. Το έργο της σύστασης της ρυθμιστικής αρχής έπεσε στο Υπουργείο Οικονομικών. Η Εθνική Γραμματεία Τυχερών Παιχνιδιών και Στοιχημάτων (SNJA) θα είναι ο αρμόδιος φορέας για τη ρύθμιση του τομέα των τυχερών παιχνιδιών στη Βραζιλία. Το υπουργείο στο οποίο υπάγεται (το υπουργείο Οικονομικών) εργάζεται για τη σύστασή της από τον περασμένο μήνα. Τελικά, η SNJA αναμένεται να απασχολεί συνολικά περίπου 70 άτομα.

Μόλις συσταθεί, η Εθνική Γραμματεία Τυχερών Παιχνιδιών και Στοιχημάτων θα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των απαραίτητων εργαλείων εργασίας, όπως οι διαδικασίες αδειοδότησης και άλλοι τεχνικοί κανονισμοί.

Οι αλλαγές έχουν διατηρηθεί για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα

Προκειμένου να καταστεί καταλληλότερο και αποτελεσματικότερο στο πλαίσιο και τη δομή της βραζιλιάνικης αγοράς τυχερών παιχνιδιών, το κείμενο του προσωρινού μέτρου τροποποιήθηκε. Οι εν λόγω τροποποιήσεις αξιολογούνται σε σχέση με τον νόμο αριθ. 13.756 του 2018 (νόμος για την έγκριση των βραζιλιάνικων κανονισμών για τα αθλητικά στοιχήματα του 2018).

Το αρχικό κείμενο του νόμου του 2018 δεν περιελάμβανε SNJA. Συνεπώς, η δημιουργία της Εθνικής Γραμματείας Τυχερών Παιχνιδιών και Στοιχημάτων αποτελεί καινοτομία του προσωρινού μέτρου αριθ. 1.182. Επιπλέον, όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος, το τελικό κείμενο καταγράφει αύξηση από 16% σε 18%.. Η αύξηση αυτή δικαιολογείται από την επιθυμία των αρχών να αυξήσουν το ποσό των εσόδων που διατίθενται στο Υπουργείο Αθλητισμού, δηλαδή από 1% σε 3%.

Θα πρέπει να σημειωθούν και άλλες αλλαγές στο τελικό κείμενο, που αφορούν ιδίως την αύξηση του κόστους της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, τη ρήτρα για τους ξένους φορείς εκμετάλλευσης και τους λεπτομερέστερους περιορισμούς στη διαφήμιση. Το κόστος της άδειας τυχερών παιχνιδιών δεν αναφερόταν ρητά στο κείμενο του προσωρινού μέτρου, αλλά ορισμένοι παρατηρητές συμφωνούν σε μια εκτίμηση. Αυτή υποδηλώνει ότι το κόστος της άδειας τυχερών παιχνιδιών θα πρέπει να αυξηθεί από 22,2 εκατομμύρια ρεάις, όπως προβλεπόταν αρχικά στους κανονισμούς του 2018, σε 30 εκατομμύρια ρεάις (4,94 εκατομμύρια λίρες / 5,74 εκατομμύρια ευρώ / 6,35 εκατομμύρια δολάρια).

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, το προσωρινό μέτρο περιλαμβάνει ειδική ρήτρα. Αυτή ορίζει ότι οι αλλοδαποί φορείς εκμετάλλευσης θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών προκειμένου να εισέλθουν στη νόμιμη βραζιλιάνικη αγορά τυχερών παιχνιδιών. Η ρήτρα αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ιδιαίτερα σαφής και ρητή στο κείμενο του προσωρινού μέτρου. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το περιεχόμενο των κανονισμών του 2018, οι οποίοι ήταν, τουλάχιστον, μάλλον διφορούμενοι ως προς το ζήτημα της χορήγησης αδειών τυχερών παιχνιδιών σε αλλοδαπούς φορείς εκμετάλλευσης.

Όσον αφορά τους διαφημιστικούς περιορισμούς, το προσωρινό μέτρο είναι πολύ πιο σαφές και λεπτομερές από το κείμενο του 2018. Το νέο κείμενο είναι σαφέστερο και ακριβέστερο όσον αφορά τους διάφορους περιορισμούς εμπορίας και διαφήμισης. Υπάρχουν δύο βασικά μέτρα που επιβάλλονται στους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προωθούν μηνύματα σχετικά με τον υπεύθυνο τζόγο και δεν θα μπορούν να αποκτούν δικαιώματα αθλητικής μετάδοσης.

Τέλος, οι αρχές θέλησαν να δώσουν στις επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών (φορείς εκμετάλλευσης, προμηθευτές κ.λπ.) την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην εξυγίανση της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών. Η νέα νομοθεσία θεσπίζει ένα πλαίσιο αυτορρύθμισης, το οποίο εκπροσωπείται από τα πρότυπα του Εθνικού Συμβουλίου Αυτορρύθμισης της Διαφήμισης (CONAR). Οι επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που θέτει ο εν λόγω θεσμός.

Το ζήτημα της ρύθμισης των τυχερών παιχνιδιών στη Βραζιλία υπάρχει εδώ και πολύ καιρό

Η επιθυμία για τη ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών στη Βραζιλία δεν είναι κάτι καινούργιο. Πρέπει να πάτε πίσω σχεδόν μισή δεκαετία, στο 2018, για να δείτε τις απαρχές ενός νομοθετικού πλαισίου για τα αθλητικά στοιχήματα στη Βραζιλία. Εκείνη τη χρονιά, οι Βραζιλιάνοι νομοθέτες ενέκριναν ένα κείμενο που επέτρεπε τα επίγεια και διαδικτυακά αθλητικά στοιχήματα το 2018. Μόλις ψηφίστηκε ο νόμος του 2018, δόθηκε διορία δύο ετών στη βραζιλιάνικη κυβέρνηση να παράσχει ένα τεχνικό πλαίσιο που θα ευνοούσε την ανάπτυξη του αθλητικού στοιχήματος. Αυτό περιελάμβανε τη δημιουργία και την υπογραφή τεχνικών κανονισμών. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή θα μπορούσε να παραταθεί κατά δύο χρόνια.

Τον Μάιο του 2022, μετά την άσκηση της δυνατότητας παράτασης της προθεσμίας, η κυβέρνηση της Βραζιλίας, μέσω της Γραμματείας Αξιολόγησης, Σχεδιασμού, Ενέργειας και Λαχείων (SECAP), δημοσίευσε τους κανονισμούς της για το αθλητικό στοίχημα. Ο πρώην αρχηγός του κράτους, Jair Bolsonaro, είχε προθεσμία μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2022 για να εγκρίνει τους τελικούς κανονισμούς. Ωστόσο, ο πρόεδρος Jair Bolosonaro είχε σαφώς δείξει ότι δεν είχε πραγματικό ενδιαφέρον για την έγκριση των τελικών κανονισμών, αρνούμενος να εγκρίνει το κείμενο πριν από την προθεσμία. Ωστόσο, πριν προλάβει να το πράξει, η χώρα διεξήγαγε προεδρικές εκλογές.

Οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία διεξήχθησαν προτού ο πρόεδρος Μπολσονάρου εγκρίνει το τελικό κείμενο των κανονισμών για τα αθλητικά στοιχήματα. Έχοντας χάσει τις εκλογές από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, ο Μπολσονάρου θα έχει στη διάθεσή του μόνο μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2022. Σύμφωνα με παρατηρητές και παράγοντες του βραζιλιάνικου κόσμου των τυχερών παιχνιδιών, ο νέος πρόεδρος, Luiz Inacio Lula Da Silva, θα ήταν πιο ευνοϊκός για τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών από τον Jair Bolsonaro.

Εκτός από όλα αυτά, ο βραζιλιάνικος τομέας των τυχερών παιχνιδιών έχει επίσης ταλαιπωρηθεί από σκάνδαλα στημένων αγώνων. Η κατάσταση αυτή έχει καταστήσει ακόμη πιο σημαντική, και μάλιστα επείγουσα, τη ρύθμιση του τομέα των αθλητικών στοιχημάτων στη Βραζιλία. Αντιμέτωπη με αυτή την ολοένα και πιο αφόρητη κατάσταση, η κυβέρνηση της Βραζιλίας ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο την έγκριση ενός προσωρινού μέτρου για τα αθλητικά στοιχήματα.