Thu. Jul 25th, 2024
Αλαμπάμα

Στην Αλαμπάμα, οι νομοθέτες σχεδιάζουν να συζητήσουν τη ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών το 2024. Η πρωτοβουλία, με επικεφαλής τους Nathaniel Ledbetter και Andy Whitt, αποσκοπεί στον έλεγχο του παράνομου τζόγου και όχι στη νομιμοποίηση νέων μορφών τζόγου. Σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ένα ρυθμιστικό όργανο για την καλύτερη διαχείριση του προβλήματος. Ωστόσο, το Πρόγραμμα Δράσης Πολιτών της Αλαμπάμα, που εκπροσωπεί τις εκκλησίες, είναι αντίθετο σε αυτή την ιδέα. Παρά ταύτα, ο Ledbetter υπογράμμισε την έκταση του παράνομου τζόγου στην πολιτεία, με πολυάριθμες περιπτώσεις να έχουν αναφερθεί. Αναφέρει επίσης το κλείσιμο των παράνομων αιθουσών μπίνγκο. Μια πρόταση για τη νομιμοποίηση της λοταρίας στην Αλαμπάμα βρίσκεται επίσης υπό συζήτηση. Προτείνεται η δημιουργία μιας επιτροπής τυχερών παιχνιδιών που θα διαχειρίζεται κεντρικά όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια.

Ιστορικό και στόχοι της πρότασης

Οι νομοθέτες της Αλαμπάμα, με επικεφαλής τους Nathaniel Ledbetter και Andy Whitt, εξετάζουν το ενδεχόμενο ρύθμισης των τυχερών παιχνιδιών κατά τη νομοθετική σύνοδο του 2024. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί κυρίως στον έλεγχο των παράνομων τυχερών παιχνιδιών και όχι στη νομιμοποίηση νέων μορφών τυχερών παιχνιδιών. Οι Ledbetter και Whitt επικεντρώνονται στη δημιουργία μιας Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών. Σκοπός αυτής της επιτροπής θα είναι η εποπτεία και η ρύθμιση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών που επί του παρόντος βρίσκονται εκτός νόμου.

Στόχος είναι η μείωση των παράνομων τυχερών παιχνιδιών με την παροχή μιας δομής και ενός σαφούς νομικού πλαισίου. Αναγνωρίζουν την ύπαρξη και την επικράτηση των παράνομων τυχερών παιχνιδιών στο κράτος και επιδιώκουν την αποτελεσματική ρύθμισή τους. Η προσέγγιση αυτή διαφέρει από προηγούμενες προσπάθειες ως προς την εστίασή της στη ρύθμιση των υφιστάμενων πρακτικών και όχι στην εισαγωγή νέων μορφών νομιμοποιημένων τυχερών παιχνιδιών.

Αντιπολίτευση και κριτική

Η πρωτοβουλία για τη ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών στην Αλαμπάμα, με επικεφαλής τους Nathaniel Ledbetter και Andy Whitt, συνάντησε έντονες αντιδράσεις. Το Πρόγραμμα Δράσης Πολιτών της Αλαμπάμα (ALCAP), που εκπροσωπεί περισσότερες από 3.500 εκκλησίες, ήταν ο κύριος αντίπαλος. Η οργάνωση αυτή θεωρεί την πρόταση για τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού φορέα ως προκάλυμμα για τη νομιμοποίηση των τυχερών παιχνιδιών. Επισημαίνει ότι η νομιμοποίηση ορισμένων παιχνιδιών δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα του παράνομου τζόγου.

Ο Greg Davis, πρόεδρος της ALCAP, εκφράζει αμφιβολίες για την ικανότητα της ρύθμισης να περιορίσει όλες τις μορφές παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Υποστηρίζει ότι οι παράνομοι επιχειρηματίες δεν θα δεχθούν απλώς τη ρύθμιση και δεν θα πληρώσουν φόρους. Η ALCAP υποστηρίζει ότι ο ισχύων νόμος, αν εφαρμοστεί αυστηρά, μπορεί να είναι επαρκής για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου χωρίς την ανάγκη για νέες γραφειοκρατικές δομές. Αυτή η κριτική άποψη αναδεικνύει μια συζήτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την πραγματική ανάγκη για την τρέχουσα νομοθετική πρόταση.

Πρόβλημα του παράνομου τζόγου στην Αλαμπάμα

Στην Αλαμπάμα, ο παράνομος τζόγος αποτελεί μείζονα πρόκληση για τις αρχές. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αλαμπάμα, Nathaniel Ledbetter, υπογραμμίζει το μέγεθος του προβλήματος αποκαλύπτοντας την ύπαρξη 77 παράνομων επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών μόνο στην κομητεία Jefferson. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το κλείσιμο 14 παράνομων αιθουσών μπίνγκο κατά τη διάρκεια του έτους, αναδεικνύοντας την έκταση της παράνομης δραστηριότητας.

Ο αντιπρόσωπος Andy Whitt συμπληρώνει την εικόνα αυτή περιγράφοντας την εκτεταμένη σύγχυση μεταξύ των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου σχετικά με τα είδη των επιτρεπόμενων παιχνιδιών. Η σύγχυση αυτή ευνοεί την εξάπλωση διαφόρων μορφών παράνομων τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των παιγνιομηχανημάτων και των ξυστών, που συχνά βρίσκονται σε απροσδόκητους χώρους, όπως παντοπωλεία ή καταστήματα υφασμάτων.

Αυτές οι παράνομες δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών, οι οποίες είναι όχι μόνο ευρέως διαδεδομένες αλλά και δύσκολο να παρακολουθηθούν και να ελεγχθούν, αναδεικνύουν την ανάγκη για σαφή και ισχυρή ρύθμιση. Η τρέχουσα κατάσταση υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής ρυθμιστικής προσέγγισης για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου στην Αλαμπάμα.

Ερώτηση ψηφοδελτίου για τη λαχειοφόρο αγορά

Στην Αλαμπάμα, το ζήτημα της νομιμοποίησης μιας κρατικής λοταρίας έχει γίνει πιεστικό. Η πρόταση υποστηρίζεται από νομοθέτες όπως ο Nathaniel Ledbetter και ο Andy Whitt. Βλέπουν τη λοταρία ως μια ευκαιρία για τη δημιουργία σημαντικών εσόδων, εκτιμώντας ότι η Αλαμπάμα θα μπορούσε να εισπράττει μεταξύ 200 και 300 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Η λοταρία προσελκύει την προσοχή επειδή η Αλαμπάμα είναι μία από τις πέντε μόνο πολιτείες των ΗΠΑ που δεν διαθέτουν λοταρία. Πολλοί κάτοικοι διασχίζουν τα σύνορα για να αγοράσουν λαχεία σε γειτονικές πολιτείες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για την Αλαμπάμα. Η νομιμοποίηση της λοταρίας θα απαιτούσε τροποποίηση του πολιτειακού συντάγματος. Αυτό θα απαιτούσε δημόσια ψηφοφορία.

Η τελευταία ψηφοφορία επί του θέματος έγινε πριν από σχεδόν 25 χρόνια. Οι νομοθέτες επιμένουν ότι πρέπει πρώτα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του παράνομου τζόγου πριν από την ψηφοφορία για τη λαχειοφόρο αγορά. Προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών για την αποτελεσματική ρύθμιση. Αυτό έχει ως στόχο να προετοιμάσει το έδαφος για μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τη λοταρία.

Προοπτικές και επόμενα βήματα

Οι νομοθέτες της Αλαμπάμα, με επικεφαλής τον Nathaniel Ledbetter, εξετάζουν συγκεκριμένα βήματα για τη ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών. Προτεραιότητά τους είναι η δημιουργία μιας επιτροπής τυχερών παιχνιδιών. Η αποστολή της επιτροπής θα είναι να επιβλέπει και να ρυθμίζει τις δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών στην πολιτεία. Άμεσος στόχος είναι η αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Θέλουν να θέσουν σαφείς κανόνες για τη μείωση του παράνομου τζόγου.

Πριν ψηφίσουν για τη νομιμοποίηση της λοταρίας, επιδιώκουν να ενισχύσουν την επιβολή του νόμου. Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει τον καλύτερο έλεγχο των τυχερών παιχνιδιών και τη δημιουργία εσόδων για το κράτος. Η δημιουργία μιας τέτοιας επιτροπής θα απαιτούσε τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών πολιτικών παραγόντων. Η διαδικασία περιλαμβάνει διεξοδικές συζητήσεις και συναίνεση εντός του νομοθετικού σώματος.

Το ζήτημα της λοταρίας παραμένει συνδεδεμένο με την πρωτοβουλία αυτή. Η εισαγωγή της στην Αλαμπάμα θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη. Ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί από την επιτυχία των ρυθμιστικών προσπαθειών. Τελικά, η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σαφούς νομικού πλαισίου για τα τυχερά παιχνίδια στην Αλαμπάμα.