Fri. May 24th, 2024
Πενσυλβάνια

Στην Πενσυλβάνια, ο Δημοκρατικός εκπρόσωπος Dan Frankel θέλει να απαγορεύσει το κάπνισμα στα καζίνο. Ο Dan Frankel είναι ο συντάκτης ενός νομοσχεδίου που ελπίζει να περάσει στη νέα νομοθετική περίοδο. Εάν περάσει, η νέα αυτή νομοθεσία θα συμπληρώσει και θα καλύψει τα κενά που άφησε ο νόμος περί καθαρού αέρα του 2008.

Τα καζίνο της Πενσυλβάνια θα γίνουν σύντομα καπνιστά

Τα καζίνο στην αμερικανική πολιτεία της Πενσυλβάνια πρόκειται να γίνουν ελεύθερα καπνού. Αυτό συμβαίνει σύμφωνα με το νομοθετικό σώμα της πολιτείας. Ένα νομοσχέδιο έχει κατατεθεί προς συζήτηση. Το νομοσχέδιο εισήχθη από τον Dan Frankel, τον Δημοκρατικό εκπρόσωπο της κομητείας Allegheny. Ο Dan Frankel, ο συντάκτης του νομοσχεδίου για την απαγόρευση του καπνίσματος στα καζίνο, ασκεί επί του παρόντος πιέσεις στους συναδέλφους του στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να περάσει το νομοσχέδιό του.

Ο Dan Frankel ασκεί πιέσεις για την αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να συμπεριληφθεί νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων από το παθητικό κάπνισμα. Το νομοσχέδιο ονομάζεται “νομοσχέδιο 1657”. Ο Δημοκρατικός αντιπρόσωπος από την κομητεία Allegheny ελπίζει να φέρει εις πέρας αυτή τη νομοθεσία, η οποία θα διασφαλίσει επίσης την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του νόμου του 2008 για την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Το 2008, η Πολιτεία υιοθέτησε νόμο για την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Η νομοθεσία αυτή, η οποία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα, προβλέπει ορισμένα πρότυπα που πρέπει να πληροί ο αέρας σε έναν εσωτερικό χώρο. Ο Νταν Φράνκελ θέλει να δει τον νόμο αυτό να εφαρμόζεται και στα καζίνο της πολιτείας της Πενσυλβάνια.

Η πολιτεία απαγορεύει το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους

Στην Πολιτεία Keystone, το κάπνισμα απαγορεύεται σε εσωτερικούς χώρους. Η νομοθεσία της πολιτείας απαγορεύει στους καπνιστές να καπνίζουν σε εσωτερικούς χώρους. Ωστόσο, τα καζίνο δεν επηρεάζονται από αυτό το περιοριστικό μέτρο. Ο νόμος αναφέρει ρητά τα καζίνο ως χώρους όπου οι καπνιστές μπορούν να επιδοθούν ελεύθερα στο κάπνισμα. Η εξαίρεση αυτή αποτελεί ένα πραγματικό κενό στην προστασία του αέρα των εσωτερικών χώρων που ζητείται από τον ίδιο νόμο του 2008.

Αυτό το εξαιρετικό μέτρο για τα καζίνο βασίζεται σε μια συγκεκριμένη πεποίθηση. Πιστεύεται ότι οι παίκτες είναι πιο πρόθυμοι να επισκέπτονται καζίνο που τους επιτρέπουν να καπνίζουν. Πρόκειται για χάρη προς τα καζίνο, τα οποία, σύμφωνα με εικασίες, θα στερούνταν μεγάλο αριθμό πελατών που καπνίζουν. Η απαγόρευση των καπνιστών παικτών από τα καζίνο θα είχε μειώσει σημαντικά τα έσοδα της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών. Η εξαίρεση που παραχωρήθηκε στα καζίνο ήταν επομένως ένας εμπορικός στόχος. Αν και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία οικονομική απόδειξη της σχέσης μεταξύ της απαγόρευσης του καπνίσματος στα καζίνο και των εσόδων που παράγονται στα εν λόγω καζίνο.

Το νομοσχέδιο συνεχίζει να προχωρά

Το νομοσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων από το παθητικό κάπνισμα συνεχίζει να προχωρά. Ο Δημοκρατικός εκπρόσωπος της κομητείας Allegheny, Dan Frankel, είναι βέβαιος ότι η νομοθετική διαδικασία θα προχωρήσει. Παραμένει βέβαιος ότι το νομοσχέδιο θα περάσει. Ο Dan Frankel προβλέπει ότι θα μπορούσε να ψηφιστεί κατά τη διάρκεια της νέας νομοθετικής περιόδου. Κατά την άποψή του, η τρέχουσα δυναμική είναι υπέρ της υιοθέτησης νέας νομοθεσίας για την προστασία της υγείας. Το σημερινό κλίμα είναι ιδιαίτερα ταραχώδες όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με την υγεία, γεγονός που καθιστά την περίοδο αυτή ιδιαίτερα κατάλληλη για την υιοθέτηση ενός νομοσχεδίου για τη διατήρηση της υγείας.

Για να περάσει αποτελεσματικότερα το νομοσχέδιο, ο Dan Frankel σκοπεύει να προβάλει το επιχείρημα ότι το παθητικό κάπνισμα προκαλεί στους μη καπνιστές εξίσου μεγάλη ζημία με το ίδιο το κάπνισμα. Η κοινή γνώμη φαίνεται να πείθεται λιγότερο από το επιχείρημα ότι όποιος θέλει να αποφύγει την εισπνοή παθητικού καπνού δεν πρέπει να επιλέξει να εργαστεί σε καζίνο. Το επιχείρημα αυτό συγκεντρώνει τώρα μεγάλη κριτική. Η κοινή γνώμη φαίνεται να συμπαθεί όλο και περισσότερο τους εργαζόμενους στα καζίνο που κερδίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα χωρίς να έχουν ζητήσει να εκτεθούν στις επικίνδυνες συνθήκες του καπνίσματος.

Κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν έχει ακόμη τεκμηριώσει τη σχέση μεταξύ της απαγόρευσης του καπνίσματος στα καζίνο και της μείωσης του εισοδήματός τους.

Δεν υπάρχει ακόμη καμία καμία μελέτη που να έχει αναφέρει σχέση μεταξύ του καπνίσματος και του ποσοστού των εσόδων στα καζίνο. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχουν επί του παρόντος οικονομικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι η απαγόρευση του καπνίσματος των παικτών στα καζίνο έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξή τους. Τα καζίνο και άλλα καταστήματα τυχερών παιχνιδιών που έχουν κηρύξει τους χώρους τους μη καπνιζόμενους δεν έχουν βιώσει σημαντικές αλλαγές ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης.

Η απαγόρευση του καπνίσματος στα καζίνο δεν οδηγεί απαραίτητα σε πτώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή σε μείωση της επισκεψιμότητας των καζίνο. Αυτό συνέβη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η εταιρεία ανάλυσης C3 Gaming. Σε μελέτη της, η εταιρεία δήλωσε ότι τα καταστήματα που απαγόρευσαν το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν υπέστησαν οικονομικά αντίποινα ως αποτέλεσμα. Οι εταιρείες αυτές δεν είχαν υποστεί πτώση εσόδων που να αποδίδεται με οποιονδήποτε τρόπο στην έλλειψη καπνιστών στα καζίνο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Πενσυλβάνια, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, η απαγόρευση του καπνίσματος στα καζίνο ήταν ένας κανόνας που συμμερίζονταν όλοι. Με άλλα λόγια, το μέτρο αυτό απολάμβανε την υποστήριξη όλων των ενδιαφερομένων μερών της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών. Το κάπνισμα θεωρήθηκε ως φορέας της ασθένειας. Όμως αυτό το προληπτικό μέτρο εγκαταλείφθηκε σταδιακά, καθώς η αυστηρότητα των μέτρων φραγμού, και ιδίως η απαίτηση για τη χρήση μάσκας, χαλάρωσε.

Ο εκπρόσωπος Dan Frankel χρειάζεται αποφασιστικότητα και θέληση για να περάσει το νομοσχέδιο

Για να περάσει το νομοσχέδιο που προστατεύει τους εργαζόμενους από το παθητικό κάπνισμα, ο Dan Frankel έπρεπε να είναι πειστικός και μεθοδικός. Έπρεπε να συμβουλευτεί και να κάνει την υπόθεσή του στους σωστούς ανθρώπους. Ο εκπρόσωπος έπρεπε να πείσει την επιτροπή υγείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στη συνεδρίαση της επιτροπής, ο εκπρόσωπος Dan Frankel θα πρέπει να πείσει την επιτροπή για τα πλεονεκτήματα και τη σημασία του νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος Dan Frankel επιβεβαίωσε εκ νέου την επιθυμία και τη δέσμευσή του να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει ότι το κάπνισμα θα αποκλειστεί από τις αίθουσες τυχερών παιχνιδιών των καζίνο. Συνεπώς, το νομοσχέδιο που υπερασπίζεται είναι ένα νομοσχέδιο που βρίσκεται κοντά στην προσωπική του καρδιά. Αυτή δεν είναι η πρώτη προσπάθεια του αντιπροσώπου Dan Frankel. Ξεκίνησε μια παρόμοια προσπάθεια πέρυσι, συγκεκριμένα τον Μάρτιο. Είχε ήδη κινητοποιήσει πολυάριθμους υποστηρικτές, συμπεριλαμβανομένου του γερουσιαστή Jay Costa.

Αν και η μάχη δεν έχει κερδηθεί ακόμη εκ των προτέρων, υπάρχουν ορισμένα θετικά σημεία που μας καθησυχάζουν για την επικείμενη αλλαγή της γνώμης στην κοινωνία. Οι εργαζόμενοι στα καζίνο και το αντικαπνιστικό κίνημα κερδίζουν έδαφος στην κοινή γνώμη. Υπάρχει μεγάλη λαϊκή και πολιτική υποστήριξη. Αυτή δεν είναι η πρώτη πρωτοβουλία για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στην πολιτεία της Πενσυλβάνια. Εδώ και πάνω από ένα χρόνο, οι αρχές εργάζονται για την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος. Μια μεταρρύθμιση που θα έκλεινε τα κενά του νόμου του 2008 για τον καθαρό αέρα εσωτερικών χώρων.