Thu. May 23rd, 2024
Σεξουαλική κακοποίηση: Η FIBA παίρνει σκληρά μέτρα για την ομοσπονδία του Μάλι

Αφού έλαβε αρκετές καταγγελίες τον Ιούνιο του 2021 για συστηματική σεξουαλική παρενόχληση εντός της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης του Μάλι (FMBB), η FIBA συνεργάζεται στενά στο Μάλι με διάφορους τοπικούς και διεθνείς εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς για τη δημιουργία ενός αθλητικού περιβάλλοντος που προστατεύει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των νεαρών καλαθοσφαιριστών.

Μετά την αποκάλυψη και την ανεξάρτητη επαλήθευση των ισχυρισμών το καλοκαίρι του 2021, η FIBA κίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά δέκα ατόμων, συμπεριλαμβανομένων αρκετών προπονητών και αξιωματούχων της FMBB. Αφού εξέδωσε προσωρινές αναστολές μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, η FIBA επέβαλε τις ακόλουθες κυρώσεις:

– Amadou Bamba (πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας του Μαλί): ισόβια αναστολή άσκησης καθηκόντων ή συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της FIBA ή της FIBA, συν πρόστιμο 80.000 ελβετικών φράγκων.– Harouna Maiga (πρώην πρόεδρος της FMBB): οκταετής αναστολή άσκησης καθηκόντων ή συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της FIBA ή δραστηριότητα που σχετίζεται με τη FIBA, συν πρόστιμο 20.000 ελβετικών φράγκων.– Seydou Maiga (πρώην Γενικός Γραμματέας της FMBB): εξαετής αναστολή άσκησης καθηκόντων ή συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της FIBA ή δραστηριότητα που σχετίζεται με τη FIBA, συν πρόστιμο 10.000 ελβετικών φράγκων.– Amadou Traore (πρώην πρώτος αντιπρόεδρος FMBB): τετραετής αναστολή άσκησης καθηκόντων ή συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της FIBA ή της FIBA, συν πρόστιμο 5.000 ελβετικών φράγκων.– Fatoumata Diallo (πρώην αναπληρωτής προπονητής της εθνικής ομάδας του Μάλι): διετής αποκλεισμός από την άσκηση καθηκόντων ή τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της FIBA ή της FIBA.

Στο πλαίσιο των κυρώσεων, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ολοκληρώσουν εγκεκριμένη από τη FIBA εκπαίδευση διασφάλισης πριν από τη λήξη της κύρωσης και ως προϋπόθεση για την επιστροφή τους στη FIBA ή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη FIBA.

Εκτός από τις νομικές διαδικασίες, η FIBA επικεντρώθηκε επίσης στην ανάπτυξη πολιτικών διασφάλισης, πόρων και εκπαίδευσης, καθώς και στη βελτίωση της προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις εντός του μπασκετικού τοπίου του Μάλι. Η FIBA συνεργάστηκε με το “Fondation Terre des Hommes” (Tdh), έναν ανεξάρτητο οργανισμό με μεγάλη εμπειρία στην προστασία των παιδιών στον αθλητισμό, και έναν τοπικό εταίρο. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η FIBA εγκαινίασε μια υπηρεσία διασφάλισης και προστασίας του μπάσκετ για νεαρούς παίκτες και άλλους που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις στο Μάλι.

Οι πόροι ευαισθητοποίησης και κατάρτισης που παρήχθησαν μέσω αυτής της εταιρικής σχέσης χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή εργαστηρίων με νέους από εθνικές ομάδες, όλους τους συλλόγους της πρώτης κατηγορίας, φτάνοντας σε περισσότερους από 1.800 νέους συμμετέχοντες. Σε όλες τις δομές των συλλόγων καθιερώθηκε η λειτουργία ενός τοπικού εστιακού σημείου διασφάλισης, βελτιώνοντας την ικανότητα αναγνώρισης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παικτών και άλλων νέων που ασχολούνται με το άθλημα, δημιουργίας και διατήρησης ασφαλών κουλτούρων, χρήσης μιας προσέγγισης για την πρόληψη της κακοποίησης ή της βλάβης και αρχίζουν να εμπλέκουν άλλους σε όλο το σύστημα ώστε να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις.

Εφαρμόστηκε επίσης ένα ανεξάρτητο και ασφαλές σύστημα αναφοράς για την υποδοχή, την ακρόαση, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση των παικτών που βρίσκονται σε κίνδυνο ή είναι θύματα κακοποίησης. Νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη παρασχέθηκε στα θύματα κακοποίησης κατόπιν αιτήματος, ενώ οργανώθηκαν ομαδικές θεραπείες με όλους τους νεαρούς παίκτες για περαιτέρω υποστήριξη. Παράλληλα, προσλήφθηκε εμπειρογνώμονας σε θέματα διασφάλισης για τη διενέργεια ανεξάρτητης ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης της FMBB και για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων διασφάλισης στο μέλλον.Επιπλέον, εμπειρογνώμονες σε θέματα διασφάλισης συνόδευσαν τις αποστολές των εθνικών ομάδων νέων του Μάλι στις διεθνείς διοργανώσεις τους το 2021 και το 2022, συνεχίζοντας την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίησή τους, καθώς και εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους. Η πρωτοβουλία αυτή επεκτάθηκε σε όλους τους συλλόγους της πρώτης κατηγορίας στο Μάλι, με τους οποίους η Tdh διεξήγαγε εργαστήρια και εκπαίδευσε τους τοπικούς εστιακούς φορείς διασφάλισης.

Μετά τη διαδικασία εκλογής της FMBB τον Δεκέμβριο του 2022, οριστικοποιήθηκε μια ειδική πολιτική διασφάλισης με τη συνεχή συνεργασία μεταξύ της FMBB, της Tdh και της FIBA. Η πολιτική εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια έκτακτου εθνικού συμβουλίου της ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2023 στο Μπαμάκο.Το FMBB όρισε ένα ενιαίο σημείο επαφής (SPOC) για θέματα διασφάλισης, το οποίο θα συνεργάζεται στενά με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως τα πρωταθλήματα και οι σύλλογοι.

Η FIBA συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση στο Μάλι στο πλαίσιο του Γενικού Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών της και μετά την έκθεση του Υπεύθυνου Ακεραιότητας της FIBA.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Κεντρικό Συμβούλιο της FIBA ενέκρινε τη δημιουργία του Συμβουλίου Διασφάλισης της Ακεραιότητας της FIBA και διόρισε την Αυτού Βασιλική Υψηλότητα Πρίγκιπα Feisal Al Hussein, μέλος της ΔΟΕ και Πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ιορδανίας, ως Ιδρυτικό Πρόεδρο. Το Συμβούλιο Διασφάλισης της FIBA λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της FIBA σε θέματα που αφορούν τη διασφάλιση και την προστασία των ευάλωτων ομάδων καλαθοσφαιριστών. Ως ένα από τα πρώτα καθήκοντά του, το Συμβούλιο πρότεινε μια νέα Πολιτική Διασφάλισης της FIBA, η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο της FIBA τον Δεκέμβριο του 2022.

Η απόφαση αυτή εδραίωσε την αρχή ότι οποιοσδήποτε θέλει να συμμετέχει και να απολαμβάνει το παιχνίδι της καλαθοσφαίρισης μπορεί να το κάνει σε έναν δίκαιο και ισότιμο, ασφαλή χώρο, απαλλαγμένο από κάθε μορφή βλάβης και κακοποίησης, ανεξάρτητα από το επίπεδο του παιχνιδιού. Αυτή η πολιτική παρέχει μια σταθερή βάση και εργαλεία για την ενίσχυση της προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις στο περιβάλλον της καλαθοσφαίρισης.

Σε περίπτωση που ένας τρίτος αντιληφθεί μια νέα ή πρόσθετη παραβίαση της προστασίας ή της ακεραιότητας, η παραβίαση αυτή πρέπει να αναφερθεί αμέσως στο fiba.basketball/integrity και η FIBA θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.